Seksuologia jest dziedziną z pogranicza medycyny i psychologii. Trudności w funkcjonowaniu seksualnym często wymagają pomocy lekarzy i zastosowania farmakoterapii. Równie ważne i skuteczne okazuje się specjalistyczne oddziaływanie psychologiczne.

Pierwsze spotkania z psychologiem pracującym w obszarze seksuologii mają charakter konsultacji. Psycholog zbiera dokładny wywiad seksuologiczny, dotyczący zgłaszanych trudności, funkcjonowania seksualnego, ogólnego funkcjonowania i stanu zdrowia a także rozwoju seksualnego.

Do najczęściej zgłaszanych trudności w funkcjonowaniu seksualnym należą m. in.:

 • zaburzenia związane z realizacją seksualną, zaburzenia erekcji i podniecenia, wytrysku, orgazmu
 • trudności związane z funkcjonowaniem w relacji seksualnej (trudność z nawiązywaniem relacji, z komunikowaniem własnych potrzeb seksualnych, z zaufaniem, po zdradzie)
 • trudności związane z niepewnością co do własnej orientacji seksualnej, z akceptacją i ujaw-nianiem

Utrata radości z seksu, lęk przed podjęciem relacji seksualnej, brak poczucia atrakcyjności seksualnej, wszystko co utrudnia satysfakcję z życia seksualnego może być obszarem do konsultacji ze specjalistą. Dzięki odpowiedniej diagnozie psycholog może zaproponować odpowiednie oddziaływanie terapeutyczne, psychoedukacyjne lub - jeśli zachodzi taka konieczność - zasugerować konsultację z innym specjalistą (urologiem, ginekologiem, neurologiem, itp.).

W naszej Poradni seksuologią zajmuje się:
Mgr Paulina Kopczyńska
Psycholog, absolwent studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej

EEG - nieinwazyjne badanie czynności bioelektrycznej mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie służy przede wszystkim diagnostyce padaczki. Jest jednak niezwykle użyteczne w różnicowaniu padaczki oraz diagnostyce takich chorób jak:

 • zaburzenia ruchowe niepadaczkowe
 • migrenowe bóle głowy
 • zaburzenia koncentracji i uwagi
 • zaburzenia pamięci
 • zespoły otępienne
 • choroby psychiatryczne
 • guzy i urazy mózgu
 • śpiączka
 • zaburzenia snu

Badanie może być wykonane z rejestracją video, co daje możliwość obserwowania czynności mózgu jednoczasowo z objawami u pacjenta, tym samym zwiększając czułość badania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku małych dzieci i niemowląt.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA EEG

Badanie jest wykonywane w pracowni EEG przez wyszkolonego technika.
Wykonuje się je w pozycji leżącej lub siedzącej, na wygodnym fotelu. Na głowę mocowane są elektrody w formie czepka, za pomocą żelu lub pasty.
W czasie badanie pacjent będzie poproszony o wykonywanie głębokich oddechów, zamknięcie lub otwarcie oczu, przed oczami pacjenta może także wielokrotnie błyskać lampa błyskowa.

Całość rutynowego badanie EEG trwa ok 20 minut, ale video - EEG trwa do godziny. Należy do tego dodać czas przygotowania do badanie około 20 min. Nierzadko badanie jest kontynuowane do zaśnięcia, tak by zarejestrować czynność mózgu w czasie snu. Niemowlęta mogą zasnąć przy karmieniu.

Badanie jest całkowicie bezbolesne!

Na wynik zwykle trzeba poczekać kilka dni, do czasu opisania badania przez wyszkolonego technika lub lekarza.

UWAGA!

Głowa powinna być dzień wcześniej umyta, bez żadnych żelów i balsamów.
Dorośli: jeżeli badanie ma być przeprowadzone w czasie snu, to pacjent powinien pozostawać przynajmniej 8 godzin bez picia napojów zawierających kofeiny oraz obudzić się wcześniej niż zazwyczaj.
Dzieci: jeżeli badanie ma być przeprowadzone w czasie snu, to powinny być obudzone wcześniej niż zazwyczaj. Nie mogą zasnąć w drodze na badanie EEG - w przeciwnym razie badanie nie będzie mogło być przeprowadzone. Byłoby wskazane, aby dzieci mogły zabrać ze sobą swoją ulubioną przytulankę, kocyk, książeczkę z bajkami, pozytywkę. Pacjenci nie powinni przybyć na badanie EEG na czczo!

W naszej Poradni badaniami EEG zajmują się:

Dr Dagmara Karolewska
Lek. med. specjalista neurologii dziecięcej.

Dr Anna Szkudlarska
Lek. med. specjalista neurologii.

Iwona Karasiewicz
Technik EEG.

Przeprowadza badania psychologiczno - diagnostyczne mające na celu ustalenie stopnia występujących zaburzeń w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Do zakresu tych badań wchodzą między innymi: badania sprawności intelektualnej, w tym ocena deficytów intelektualnych i stopnia degradacji intelektualnej oraz ocena stopnia upośledzenia umysłowego badania zaburzeń osobowości badania zaburzeń psychicznych badania zaburzeń nastroju badania zaburzeń lękowych badanie funkcjonowania w sytuacjach stresowych. Do badań diagnostycznych wykorzystuje się wystandaryzowane testy. Po przeprowadzonym badaniu wystawia się opinię psychologiczną. Powyższe badania psychologiczne między innymi wymagane są u osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, świadczenie rentowe ZUS, KRUS lub ubiegających się o uzyskanie pozwolenia na posiadanie broni, a także osoby kierowane przez lekarzy psychiatrów, neurologów.

W naszej Poradni psychologią kliniczną zajmuje się:
Mgr Marzena Perkowska
Psycholog kliniczny

Psychoterapia par to specyficzny rodzaj terapii skierowany do małżeństw bądź osób żyjących w związku partnerskim. Wywodzi się ona z tzw. psychoterapii systemowej, gdzie leczeniem objęta jest nie jednostka, ale cały system, a więc grupa rodzinna. Podstawową różnicę miedzy psychoterapią indywidualną a psychoterapią par stanowi podmiot leczenia: tutaj pacjentem jest para, a uwaga skierowana jest przede wszystkim na problemy dotyczące relacji między żoną a mężem czy partnerką a partnerem zaś zdecydowanie mniej na trudności indywidualne poszczególnych osób. Mniej czasu poświęca się też na rozważanie źródeł problemów skupiając się raczej na ich przezwyciężaniu, szukaniu mocnych stron związku i nowych, bardziej satysfakcjonujących sposobów komunikacji. Sesje psychoterapii par prowadzone są przez jednego lub czasami dwóch terapeutów, są dłuższe i zazwyczaj rzadsze niż w psychoterapii indywidualnej (mogą trwać jednorazowo od 75 min do 1,5h i odbywać się na przykład raz na dwa tygodnie). Zazwyczaj psychoterapia par składa się z kilku lub kilkunastu sesji, a więc w przybliżeniu może trwać od 2 do 5 miesięcy.

 

Psychiatria dziecięca to gałąź medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych występujących u dzieci i młodzieży. Jest rozległą i niełatwą dziedziną, w której oprócz podstawowych wyzwań psychiatrii lekarz musi brać pod uwagę dynamiczny, ciągle rozwijający się organizm dziecka.

Neurolog dziecięcy zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób neurologicznych dzieci i młodzieży. Jest to rozległa dziedzina obejmująca zarówno choroby wyłącznie układu nerwowego, jak i szereg innych zaburzeń, wymagających holistycznego spojrzenia na małego pacjenta.
 

Psychiatria to jedna ze specjalizacji medycznych, zajmująca się profilaktyką, diagnozowaniem oraz leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych.

Praca terapeutyczna z rodzicami

Jednym z obszarów, w którym znajduje zastosowanie terapia poznawczo-behawioralna jest pomoc rodzicom we wspieraniu rozwoju ich dzieci i skutecznym radzeniu sobie z pojawiającymi się problemami wychowawczymi.

Centrum Opieki Zdrowotnej SANITATIS

ul. Piłsudskiego 64
64-600 Oborniki Wlkp.
602-626-000
poradnia@sanitatis.com.pl