Przeprowadza badania psychologiczno - diagnostyczne mające na celu ustalenie stopnia występujących zaburzeń w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Do zakresu tych badań wchodzą między innymi: badania sprawności intelektualnej, w tym ocena deficytów intelektualnych i stopnia degradacji intelektualnej oraz ocena stopnia upośledzenia umysłowego badania zaburzeń osobowości badania zaburzeń psychicznych badania zaburzeń nastroju badania zaburzeń lękowych badanie funkcjonowania w sytuacjach stresowych. Do badań diagnostycznych wykorzystuje się wystandaryzowane testy. Po przeprowadzonym badaniu wystawia się opinię psychologiczną. Powyższe badania psychologiczne między innymi wymagane są u osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, świadczenie rentowe ZUS, KRUS lub ubiegających się o uzyskanie pozwolenia na posiadanie broni, a także osoby kierowane przez lekarzy psychiatrów, neurologów.

W naszej Poradni psychologią kliniczną zajmuje się:
Mgr Marzena Perkowska
Psycholog kliniczny

Psychoterapia par to specyficzny rodzaj terapii skierowany do małżeństw bądź osób żyjących w związku partnerskim. Wywodzi się ona z tzw. psychoterapii systemowej, gdzie leczeniem objęta jest nie jednostka, ale cały system, a więc grupa rodzinna. Podstawową różnicę miedzy psychoterapią indywidualną a psychoterapią par stanowi podmiot leczenia: tutaj pacjentem jest para, a uwaga skierowana jest przede wszystkim na problemy dotyczące relacji między żoną a mężem czy partnerką a partnerem zaś zdecydowanie mniej na trudności indywidualne poszczególnych osób. Mniej czasu poświęca się też na rozważanie źródeł problemów skupiając się raczej na ich przezwyciężaniu, szukaniu mocnych stron związku i nowych, bardziej satysfakcjonujących sposobów komunikacji. Sesje psychoterapii par prowadzone są przez jednego lub czasami dwóch terapeutów, są dłuższe i zazwyczaj rzadsze niż w psychoterapii indywidualnej (mogą trwać jednorazowo od 75 min do 1,5h i odbywać się na przykład raz na dwa tygodnie). Zazwyczaj psychoterapia par składa się z kilku lub kilkunastu sesji, a więc w przybliżeniu może trwać od 2 do 5 miesięcy.

 

Psychiatria dziecięca to gałąź medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych występujących u dzieci i młodzieży. Jest rozległą i niełatwą dziedziną, w której oprócz podstawowych wyzwań psychiatrii lekarz musi brać pod uwagę dynamiczny, ciągle rozwijający się organizm dziecka.

Neurolog dziecięcy zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób neurologicznych dzieci i młodzieży. Jest to rozległa dziedzina obejmująca zarówno choroby wyłącznie układu nerwowego, jak i szereg innych zaburzeń, wymagających holistycznego spojrzenia na małego pacjenta.
 

Psychiatria to jedna ze specjalizacji medycznych, zajmująca się profilaktyką, diagnozowaniem oraz leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych.

Praca terapeutyczna z rodzicami

Jednym z obszarów, w którym znajduje zastosowanie terapia poznawczo-behawioralna jest pomoc rodzicom we wspieraniu rozwoju ich dzieci i skutecznym radzeniu sobie z pojawiającymi się problemami wychowawczymi.

Neurolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób związanych z uszkodzeniem mózgu i rdzenia kręgowego, a także chorobami związanymi z uszkodzeniem nerwów obwodowych.

Neuropsychologia jest specjalizacją kliniczną zajmująca się badaniem związków między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem człowieka. Obszar oddziaływania neuropsychologa obejmuje diagnozę i terapię neuropsychologiczną i kierowany jest głównie do osób z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego.

Centrum Opieki Zdrowotnej SANITATIS

ul. Piłsudskiego 64
64-600 Oborniki Wlkp.
602-626-000
poradnia@sanitatis.com.pl