Specjalista psychiatra. Absolwent wydziału lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy (UMK Toruń). Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in . w Szpitalu Psychiatrycznym w Gnieźnie i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Ukończył czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii humanistycznej w Ośrodku Psychoterapii "Intra" w Warszawie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Posiada doświadczenie kliniczne w pracy oddziałowej, ostrodyżurowej oraz ambulatoryjnej. Uczestnik kursów doskonalących oraz konferencji naukowych. Pracuje w publicznej Poradni Zdrowia Psychicznego i prowadzi Prywatną Praktykę Lekarską oraz pełni dyżury w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gnieźnie. Zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych takich jak: psychozy, zaburzenia afektywne, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, uzależnienia, choroby otępienne.