Dyplomowany Technik Elektroradiologi w Medycznym Studiu Zawodowym w Poznaniu. Posiada ponad 20 - letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie elektroencefalografii mózgu. Praktykowała w prywatnej poliklince Gieł - Met oraz w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, gdzie kontynuuje swoją drogę zawodową.