Psycholog, psycholog dziecięcy, psychoterapeutka.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestniczka czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.  Ukończyła szkolenie podstawowe z zakresu terapii systemowej (WTTS, Poznań), dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (KCP), roczne seminarium z zakresu pracy psychoterapeutycznej z kobietą w ciąży i diadą matka-dziecko (Consilia, Wrocław). Obecnie rozwija warsztat, uczestnicząc w grupie superwizyjno-warsztatowej „Interdyscyplinarny model diagnozy i leczenia dzieci i młodzieży w perspektywie psychodynamicznej, medycznej, integracji sensomotorycznej” w Poznańskiej Pracowni Psychoterapii. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji i dba o podnoszenie kompetencji poprzez udział w licznych warsztatach i konferencjach.

Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Szczególnym obszarem praktyki zawodowej jest wspieranie rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego oraz pomoc dzieciom doświadczającym trudności w budowaniu więzi. W pracy z najmłodszymi wykorzystuje podejście niedyrektywne, oparte na zabawie, pozwalające na rozwój bezpiecznej relacji terapeutycznej. Wspierając pacjentów, korzysta z podejścia psychodynamicznego, systemowego oraz koncepcji przywiązania.

Prowadzi terapię nastolatków i dzieci w każdym wieku. Oferuje pomoc psychologiczną dla kobiet w ciąży i po porodzie. Wspiera rodziców (również adopcyjnych i zastępczych) w budowaniu lepszych relacji z dziećmi i radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi.