Jest absolwentką kierunku psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu z ukończonymi specjalnościami: psychoterapia i seksuologia kliniczna. Obecnie kontynuuje naukę na podyplomowych 4-letnich studiach psychoterapeutycznych w Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Sopocie, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Prowadzi terapię psychoanalityczną z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz udziela konsultacji psychologicznych dla rodziców.