Lekarz medycyny, specjalista psychiatrii. Diagnozuje, dobiera leki oraz kieruje do leczenia psychoterapeutycznego. Kwalifikuje także do terapii długoterminowej i opieki bądź leczenia w placówkach (skierowania do szpitala, ośrodków terapii i opieki). Posługuje się pieczęciami z i bez bez adnotacji „psychiatra”.

W trakcie szkolenia specjalizacyjnego sprawował opiekę nad pacjentami oddziałów szpitalnych Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w tym najdłużej w oddziale o profilu leczenia chorób afektywnych jedno- i dwubiegunowej (czyli depresji i zespołu maniakalno - depresyjnego). Praktykował również w oddziale leczenia nerwic w formie psychoterapii stacjonarnej. W Klinice UM pełnił również opiekę ostrodyżurową – pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych.

W ramach pracy naukowej badał wspomaganie leczenia chorób psychicznych wysiłkiem fizycznym oraz bezpieczeństwo znieczulenia w terapii elektrowstrząsowej.

Zapraszam z dokumentacją medyczną oraz wiedzą o stosowanych lekach i suplementach, ponieważ nasza psychika pozostaje w związku ze zdrowiem całego naszego organizmu, a dolegliwości fizyczne bywają skutkiem dolegliwości psychicznej.

Centrum Opieki Zdrowotnej SANITATIS

ul. Piłsudskiego 64
64-600 Oborniki Wlkp.
602-626-000
poradnia@sanitatis.com.pl