Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Doktorant Podyplomowego Niestacjonarnego Studium Metodologii Badań Naukowych UM w Poznaniu. Przewód doktorski: Badanie poziomu markerów układu homocysteiny, białek śródbłonka i czynników neurotrofowych u pacjentów z depresją lekooporną leczonych elektrowstrząsami. Specjalizację zdobywał w Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu. Posiada doświadczenie kliniczne w pracy oddziałowej, ostrodyżurowej oraz ambulatoryjnej.

Uczestnik kursów doskonalących oraz konferencji naukowych. Aktualnie pełni dyżury w ramach ostrej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Psychiatrycznej Sokołówka. Pracuje w publicznej Poradni Zdrowia Psychicznego i prowadzi Prywatną Praktykę Lekarską. Zajmuje się diagnostyką i terapią szerokiej gamy zaburzeń psychicznych u dorosłych (psychozy, nerwice, zaburzenia afektywne, otępienia, uzależnienia). Posiada doświadczenie w przygotowywaniu opinii o stanie zdrowia do celów ubezwłasnowolnienia całkowitego, ubezwłasnowolnienia częściowego oraz przymusowego leczenia.