Oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo – wychowawczy, logopeda, neurologopeda, terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki i pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii. Jest także absolwentką studiów podyplomowych „Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka ze spektrum autyzmu”.

Pracowała jako neurologopeda z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością sprzężoną (ruchową i intelektualną od umiarkowanej do głębokiej) w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym. Obecnie pracuje w przedszkolu i szkole podstawowej. Oprócz pracy nad korygowaniem wad wymowy i samoistnym opóźnionym rozwojem mowy prowadzi zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych. Jest nauczycielem wspomagającym dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pełni funkcję koordynatora ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Ma doświadczenie w pracy nie tylko z dziećmi i młodzieżą, ale także z osobami dorosłymi, szczególnie po udarach oraz chcącymi poprawić swoją wymowę.

Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach, dotyczących m.in. zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń połykania, itp.

Tematem jej szczególnych zainteresowań jest rola żywienia i dietoterapia w zaburzeniach ze spektrum autyzmu oraz profilaktyka logopedyczna.

Centrum Opieki Zdrowotnej SANITATIS

ul. Piłsudskiego 64
64-600 Oborniki Wlkp.
602-626-000
poradnia@sanitatis.com.pl