Psycholog, fizjoterapeuta – jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie - specjalność psychologia kliniczna oraz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Odbyła liczne staże kliniczne m.in.: w II Klinice Psychiatrii w Warszawie, w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju w Warszawie, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie czy w Szpitalu Klinicznym nr 3 w Poznaniu. Doświadczenie w pracy z rodzicami noworodków i małych dzieci czerpie m.in. z kilkuletniej pracy w Klinice Neonatologii w Poznaniu, pracy w Poradni Wczesnej Diagnostyki Dzieci oraz prowadzenia warsztatów dla matek dzieci urodzonych przedwcześnie jak i rodziców spodziewających się narodzin dziecka.

Współpracuje z poznańskimi przedszkolami, żłobkami. Ukończyła roczne szkolenie z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo - behawioralnym CTPB w Warszawie oraz dwuletnią szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży realizowanym przez Ośrodek Regeneracja oraz Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Dodatkowo ukończyła liczne kursy z zakresu oceny rozwoju niemowląt, małych dzieci, terapii relacji matka - niemowlę, terapii dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, m. in Early Assessment and Intervention with Babies and Young Children w Londynie, szkolenie z zakresu stosowania skali oceny rozwoju dzieci Bayley III, psychiatrii małych dzieci, zaburzenia emocjonalne i relacyjne (prowadzenie dr Stella Acquarone – School of infant menthal health), wczesnych niemowlęcych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz innych zakłóceń rozwojowych (prowadzenie dr Stella Acquarone – School of infant menthal health), FAS – diagnostyka i podstawy interwencji czy wczesnej interwencji psychologicznej wobec małego dziecka i jego rodziny - problemy kliniczne pierwszych trzech lat życia dziecka. Obecnie jeste w trakcie certyfikacji z zakresu Skali Oceny Zachowania Noworodka wg. T. Brazeltona. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W swojej pracy z dziećmi jak i rodzicami łączy spojrzenie psychologa oraz fizjoterapeuty. Czerpanie z tych dwóch źródeł wiedzy jest dla niej niezwykle przydatne w holistycznym spojrzeniu na dzieci jak i ich rodziców.

Do współpracy zaprasza:

- rodziców poszukujących praktycznej pomocy w przystosowywaniu się nowej roli w okresie poporodowym, np. prorozwojowa opieka nad niemowlęciem, wsparcie w dostrajaniu się do potrzeb dziecka, wsparcie w trudnościach z karmieniem, spaniem czy nieukojonym płaczem

- kobiety/ rodziców w okresie okołoporodowym, poporodowym potrzebujących wsparcia emocjonalnego w szczególnym etapie życia, doświadczające trudności typu typu baby blues, obniżony nastrój czy depresja poporodowa

- rodziców którzy doświadczyli traumy przedwczesnych narodzin, lub borykają się z trudnościami wynikającymi z wcześniactwa ich dziecka

rodziców dzieci od 0-3 roku życia:

- ocena rozwoju psychoruchowego niemowląt i małych dzieci w tym dzieci urodzonych przedwcześnie, z obciążonym wywiadem okołoporodowym, z zaburzeniami genetycznymi, kompleksowe wsparcie rozwoju

- pomoc rodzicom, którzy niepokoją się zachowaniem swojego dziecka

- chcą ugruntować czy zweryfikować swoje kompetencje wychowawcze

- potrzebują porady w zakresie stymulacji rozwoju, czy rozpoznawaniu potrzeb dziecka

rodziców dzieci w okresie przedszkolnym i szkolnym

- którzy potrzebują wsparcia z zakresie trudności adaptacyjnych swojego dziecka w przedszkolu czy szkole

- których dzieci mają kłopot z radzeniem sobie z lękami różnego pochodzenia

- których dzieci mają trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich stanów emocjonalnych.