Psycholog, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła szkolenie ​podstawowe ​z zakresu terapii systemowej (WTTS, Poznań), roczne szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej (CTPB, Warszawa), studi​u​m terapii dzieci i młodzieży (DCP, Wrocław), szkolenie z zakresu racjonalnej terapii zachowania (Simontonowski Instytut Zdrowia, Lublin). Jest praktykiem metody Kids' Skills.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.​ Stale dba o podnoszenie swoich umiejętności poprzez udział w licznych szkoleniach, warsztatach czy konferencjach. W zależności od potrzeb klienta łącz​y​ podejście systemow​e ​i poznawczo-behawioralne. Wykorzystuj​e​ techniki relaksacyjne i wizualizację.

Posiada praktykę w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzinami i osobami dorosłymi.