Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Karierę zaczynała w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem im. B. Krysiewicza w Poznaniu, na Oddziale Dzieci Młodszych. Tamże - pod kierunkiem dr Urszuli Lulewicz - Sobczak - uzyskała tytuł specjalisty w pediatrii. Na Oddziale pełniła funkcje: od młodszego asystenta do zastępcy ordynatora. Tytuł specjalisty z neurologii dziecięcej zdobyła w Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego UM w Poznaniu pod kierunkiem dr n. med. Anny Winczewskiej – Wiktor.

Obecnie kontynuuje pracę w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Na Oddziale, we współpracy z Klinikami Neurologii Dziecięcej w całej Polsce, diagnozowane są i leczone - z wykorzystaniem nowoczesnych terapii - dzieci z ciężkimi schorzeniami
układu nerwowego. Uczestniczka wielu kursów doskonalących, w tym EEG u dzieci oraz licznych konferencji naukowych. Autorka artykułów w ogólnopolskich pismach pediatrycznych oraz wykładowca w kursach dla młodych lekarzy. Posiada także duże doświadczenie w pracy ambulatoryjnej oraz dyżurowej z małym pacjentem.

Absolwentka Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Pile w klasie skrzypiec. W wolnych chwilach oddaje się swojej drugiej - poza medycyną - pasji, jaką jest gra na skrzypcach. Jest członkiem orkiestry kameralnej przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej „Operacja Muzyka”, z którą koncertowała na największych scenach muzycznych – m. in.: Auli UAM, auli Nova, Teatrze Roma w Warszawie i wielu innych. Wspólnie z orkiestrą nagrała płytę z aranżacją muzyki Krzysztofa Komedy – Trzcińskiego „ Komeda – REFLECTIONS”. Bierze udział w koncertach charytatywnych Polskiej Orkiestry Lekarzy oraz Europejskiej Orkiestry Lekarzy.