Absolwetnka 5 - letnich studiów magisterskich - kierunek psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła dwu - i półletnie studia podyplomowe z zakresu Seksuologii Klinicznej przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu, a także Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Stale doskonali swoje umiejętności na ogólnopolskich konferencjach i szkoleniach. Obecnie jest
słuchaczem Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywała w ośrodku leczenia uzależnień i psychoterapii. Odbywała staże i praktyki zawodowe w wielu specjalistycznych poradniach, na oddziałach szpitalnych i w ośrodkach w całej Polsce.

W celu zadbania o najwyższą etykę zawodową swoją pracę poddaje stałej superwizji.

racuje z osobami dorosłymi, specjalizuje się w pracy z osobami nadużywającymi substancji psychoaktywnych i ich bliskimi, oraz z osobami z trudnościami w funkcjonowaniu seksualnym.