Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.


Obecnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu psychiatrii w Klinice Psychiatrii Dorosłych UMP. Zdobywa doświadczenie kliniczne zarówno w pracy ostrodyżurowej, oddziałowej, jak i ambulatoryjnej (Poradnie Zdrowia Psychicznego). Poza obowiązkami zawodowymi zajmuje się również działalnością naukową (programy badawcze realizowane w Klinice). Podnosi swoje kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach oraz konferencjach naukowych, krajowych i
międzynarodowych.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych, współpracuje z zespołem psychologów i psychoterapeutów oraz lekarzy innych specjalizacji ( np. endokrynologii, neurologii).