Psycholog, psychoterapeuta. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, prowadząc terapię indywidualną, par oraz rodzinną.

Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła I stopień Kursu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, studia podyplomowe przygotowujące do pracy pedagogicznej oraz doradztwa zawodowego, liczne szkolenia specjalistyczne w zakresie diagnozy oraz terapii psychologicznej. Aktualnie kończy całościowe 5-letnie szkolenie z psychoterapii w Polskim Stowarzyszeniu Rozwoju Psychoterapii rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Uczestniczy w specjalistycznych konferencjach naukowych. Swoją pracę systematycznie poddaje superwizji.

Doświadczenie zawodowe w zakresie diagnozy, poradnictwa psychologicznego, wspomagania rozwoju oraz psychoterapii uzyskała pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracując z placówkami oświatowymi oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Doświadczenie kliniczne zdobywała w ramach staży m.in. w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie oraz ambulatorium i dziennym oddziale rehabilitacyjnym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego.

Pracuje z pełnym spektrum problemów psychologicznych oraz objawów klinicznych. W terapii integruje podejście systemowo - ericksonowskie z poznawczo-behawioralnym, co zapewnia indywidualne podejście do każdej osoby oraz zgłaszanego problemu.