Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psychotraumatolog. Ukończyła studia psychologiczne (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie 4-letnie studia podyplomowe Terapia Poznawczo-Behawioralna oraz roczne studia podyplomowe Psychotraumatologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Poddaje swoją pracę regularnej superwizji.

Jej doświadczenia obejmują przede wszystkim pracę terapeutyczną i poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych i młodzieży, pracę z osobami w kryzysie, a także diagnostykę psychologiczną. Szczególnie silnie związana jestem z pomocą osobom, które mają za sobą doświadczenia traumatyczne i zmagają się z psychologicznymi konsekwencjami przeżytych traum.

Jako psychoterapeuta współpracowała z Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego w programie badawczym i terapeutycznym „Przyczyny i następstwa wypadków drogowych” (Program TRAKT). W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Oddział w Poznaniu) prowadzi zajęcia dotyczące PTSD i terapii ofiar wypadków drogowych, dla psychologów kształcących się na studiach podyplomowych.