Pediatria to zawiła i skomplikowana gałąź medycyny, obejmująca opiekę nad dzieckiem zdrowym, w tym  profilaktykę, bilanse zdrowia, jak i diagnostykę oraz leczenie ostrych i przewlekłych chorób wieku dziecięcego.

Pediatrzy opiekują się dziećmi od 0 do 18 roku życia, jednak niekiedy również, często na prośbę rodziców, starszymi pacjentami, zwykle z chorobami przewlekłymi.

Zróżnicowana pula pacjentów wymaga specjalnego podejścia, umiejętności stworzenia atmosfery spokoju, szybkiego oswojenia z odmiennymi i stresogennymi warunkami w gabinecie lekarza. Dlatego wybierają ja ci, którzy lubią dzieci i potrafią z nimi współpracować.

Szeroki zakres działań, obejmujący fachową ocenę stanu zdrowia, wykrycie subtelnych objawów choroby w grupie pacjentów, którzy nie zawsze potrafią zwerbalizować swoje dolegliwości, wymaga uwagi, umiejętności obserwacji, szerokiej wiedzy oraz dużego doświadczenia.

Pediatrzy zajmują się chorobami najczęstszymi w okresie rozwoju: układu oddechowego (infekcje, astma oskrzelowa), pokarmowego (biegunki, bóle brzucha, alergie), układu moczowego (zakażenia, wady), jak i rzadszymi: zaburzeniami endokrynologicznymi, chorobami reumatycznymi, metabolicznymi, czy chorobami układu krążenia. Współpracują z pediatrami, którzy po skończeniu specjalności ogólnej, wybrali dodatkową specjalizację szczegółową, jak: neurologia, gastroenterologia, pulmonologia dziecięca etc.

W naszej Poradni Pediatrią zajmuje się:

Dr Dagmara Karolewska
Lek. med. specjalista pediatrii