Neurolog dziecięcy zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób neurologicznych dzieci i młodzieży. Jest to rozległa dziedzina obejmująca zarówno choroby wyłącznie układu nerwowego, jak i szereg innych zaburzeń, wymagających holistycznego spojrzenia na małego pacjenta.
 
Wczesna i właściwa diagnoza stwarza szanse prawidłowego rozwoju dziecka. 
Wśród schorzeń diagnozowanych w ramach pomocy ambulatoryjnej i szpitalnej należy wymienić: 
  • wady układu nerwowego
  • padaczka oraz zaburzenia napadowe niepadaczkowe
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • ocena neurologiczna rozwoju dzieci 
  • zaburzenia neurometaboliczne
  • bóle głowy
  • choroby nerwowo-mięśniowe np. dystrofie mięśniowe, miopatie, miastenia
  • bóle kręgosłupa
  • diagnostyka chorób nowotworowych układu nerwowego
  • choroby obwodowego układu nerwowego
  • choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
  • zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
  • trudności szkoleń, triki, zespół Tourett'a, ADHD, upośledzenie umysłowe
  • choroby zapalne układu nerwowego np. borelioza, neuroinfekcje
 
Neurolog dziecięcy współpracuje z całym zespołem specjalistów ( Pediatra, Gastroenetrolog, Neurochirurg, Onkolog, Rehabilitant, Psychiatra dzieci i młodzieży, Psycholog i inni) w leczeniu złożonych i ciężkich schorzeń układu nerwowego. 
 

W naszej Poradni neurologią dziecięcą zajmuje się:

Dr Dagmara Karolewska

Lek. med. specjalista neurologii dziecięcej.

Centrum Opieki Zdrowotnej SANITATIS

ul. Piłsudskiego 64
64-600 Oborniki Wlkp.
602-626-000
poradnia@sanitatis.com.pl