Specjalizacje

Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis w Obornikach Wlkp. oferuje specjalistyczną opiekę logopedyczną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Usługi logopedy przeznaczone są zarówno dla osób z zaburzeniami artykulacji, jak i dla Klientów pragnących udoskonalić swoją wymowę dla celów zawodowych. Sprawdź, czym zajmuje się logopeda, kiedy warto umówić się na wizytę i jak się do niej przygotować. Dowiedz się, dlaczego tak ważne jest, aby terapię zaburzeń mowy rozpocząć jak najwcześniej.

Logopeda czym się zajmuje?

Logopeda to terapeuta mowy dzieci i osób dorosłych. To absolwent studiów wyższych lub podyplomowych z dziedziny logopedii, mający gruntowną wiedzę na temat wad wymowy, ich przyczyn, profilaktyki i metod leczenia.

Logopedzi zajmują się pracą z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi nad kształtowaniem prawidłowej mowy. Ich zadaniem jest między innymi diagnozowanie i terapia zaburzeń wymowy i komunikacji. Pomagają zarówno ćwiczyć mięśnie aparatu mowy, jak i znosić bariery psychologiczne blokujące prawidłową komunikację.

Logopeda dla dzieci – kiedy warto wybrać się z dzieckiem do logopedy?

Do logopedy warto wybrać się, jeśli zauważasz oznaki nieprawidłowej wymowy lub pracy aparatu mowy Twojego dziecka. Rodzajów zaburzeń mowy, jak i czynników ryzyka ich wystąpienia, jest wiele. Oznaki, które powinny wzbudzić Twój niepokój i zachęcić Cię do wizyty u logopedy, to:

 • nierówny zgryz, nieprawidłowa budowa języka, podniebienia (rozszczep podniebienia), ust, zbyt krótkie wędzidełko językowe;
 • niewymawianie lub niepoprawna wymowa przez dziecko 3-letnie głosek nosowych lub spółgłosek f, w, b, p, k, g, ch, t, d, n, l, ś, ź, ć, dź, ń (wszystkich lub niektórych z nich);
 • seplenienie – wymawianie po ukończeniu 4 roku życia głosek s, z, c, dz z językiem między zębami lub wymawianie głosek sz, ż, cz, dż jako s, z, c, dz;
 • trudności z prawidłową wymową głoski r – dziecko może zastępować ją inną głoską, na przykład l lub j, albo nie do końca poprawnie wymawiać r;
 • ubezdźwięcznianie dźwięcznych głosek – zachodzi gdy dziecko wymawia głoski typu d, g, w, z, jako t, k, f, s;
 • wyraźne odbieganie mowy dziecka, w tym zasobu jego słownictwa, od poziomu rówieśników;
 • ciche, nieśmiałe i niewyraźne mówienie.

Warto, by logopeda dziecięcy przyjrzał się wymowie Twojego dziecka również wtedy, gdy:

 • urodziło się ono jako wcześniak i było karmione przez sondę;
 • funkcjonuje w środowisku wielojęzycznym lub posługuje się gwarą;
 • niemowlę ma trudności ze ssaniem lub połykaniem;
 • dziecko doznało urazu aparatu artykulacyjnego lub ośrodkowego układu nerwowego, po którym pojawiły się zaburzenia mowy;
 • mówi wyraźnie zbyt wolno lub zbyt szybko;
 • używa głosu w sposób niehigieniczny, stale mówi zbyt głośno, nadweręża aparat głosowy.

Logopeda – usługi również dla dorosłych

Z usług logopedy w naszym centrum korzystają również osoby dorosłe. Są to zarówno osoby z dysfunkcjami aparatu artykulacyjnego, jak i osoby bez wyraźnych zaburzeń mowy. Logopeda pomaga osobom po operacjach podniebienia czy przegrody nosowej wypracować nawyki prawidłowej wymowy. Usługi logopedy przeznaczone są też dla nauczycieli, lektorów, aktorów i osób pracujących głosem, które pragną udoskonalić swoje umiejętności. Pomagamy również obcokrajowcom nabrać wymowy maksymalnie zbliżonej do polszczyzny rodowitych Polaków. W przypadku zaburzeń mowy spowodowanych schorzeniami układu nerwowego zaleca się kontakt z neurologopedą.

Logopeda Oborniki Wlkp. – dlaczego warto rozpocząć terapię jak najwcześniej?

Jak w przypadku większości terapii, również terapię logopedyczną warto zacząć jak najwcześniej. W wielu przypadkach zaleca się przyjście do logopedy już z noworodkiem lub niemowlakiem. Im wcześniej zaczniemy pracę z dzieckiem, tym większa szansa, że wady wymowy uda się usunąć całkowicie. Poważne wady wymowy, których nie usunięto przed 7 rokiem życia dziecka, mogą być przyczyną jego niedostatecznej gotowości szkolnej. Należy pamiętać, że wadliwa wymowa często prowadzi do poważniejszych problemów natury społeczno-psychologicznej. Dlatego tak ważne jest, aby reagować wcześnie i nie pozwolić na skumulowanie się problemów i obniżenie poczucia wartości dziecka.

Jak przygotować się do wizyty u logopedy?

Zanim pojawisz się z dzieckiem na wizycie u logopedy, możesz się do niej przygotować. Zbierz odpowiednie dane, zapisz swoje spostrzeżenia i skompletuj dokumentację medyczną dziecka. Dane, które przydadzą się podczas diagnozowania to między innymi:

 • informacje na temat rozwoju mowy u Ciebie i drugiego rodzica dziecka oraz jego rodzeństwa;
 • dokumentacja medyczna dziecka, jeśli stwierdzono u niego choroby aparatu artykulacyjnego, układu nerwowego lub inne ciężkie schorzenia;
 • wyniki badań audiologicznych, foniatrycznych, laryngologicznych, neurologicznych lub opinii psychologa, jeśli posiadasz którekolwiek z powyższych;
 • zeszyt dziecka, najlepiej z języka polskiego – logopeda może sprawdzić, czy zaburzenie mowy objawia się również w nieprawidłowej pisowni wyrazów.

Sięgnij po pomoc w zniesieniu barier komunikacyjnych, jaką zapewni Ci dobry logopeda w Obornikach Wielkopolskich

Zapewnij sobie, swojemu dziecku lub bliskiej Ci osobie profesjonalne wsparcie logopedyczne w rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych. Pamiętaj, że poprawność wymowy wpływa na samoocenę, jakość komunikacji oraz życia społecznego i zawodowego. Skontaktuj się z nami i umów na pierwszą wizytę do logopedy w Obornikach Wielkopolskich. Zacznij trening mowy jak najszybciej, by poprawić jakość życia swojego lub swojego dziecka.

Jeśli obserwujesz u siebie lub u bliskiej Ci osoby objawy zaburzenia lub opóźnienia rozwoju mowy, umów się na wizytę u neurologopedy. W Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis w Obornikach Wielkopolskich świadczymy specjalistyczną pomoc neurologopedyczną dla dzieci i osób dorosłych. Trafią do nas osoby po udarach, wypadkach z uszkodzeniami mózgu czy osoby z zaburzeniami neurologicznymi. Sprawdź, czym zajmuje się neurologopeda oraz czym różni się on od logopedy. Dowiedz się też, jak wygląda badanie neurologopedyczne i jak przygotować się do wizyty.

Neurologopeda kto to jest?

Neurologopeda to specjalista dziedziny nauki zwanej neurologopedią. Neurologopeda jest zatem specjalistą zajmującym się problematyką wad wymowy i nieprawidłowego rozwoju mowy u dzieci i dorosłych. Posiada wiedzę z zakresu budowy mózgu i aparatu mowy oraz neuronalnych podstaw rozwoju, funkcjonowania i zaburzeń mowy.

Neurologopeda czym się zajmuje?

Neurologopeda zajmuje się diagnozowaniem, profilaktyką i korygowaniem wad wymowy u osób dorosłych i dzieci. Jego działania koncentrują się na badaniu nieprawidłowości funkcjonowania aparatu mowy wynikających z uszkodzeń mózgu. Neurologopeda diagnozuje zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym, które mogą pojawiać się na przykład po udarach lub urazach mózgu. W celu postawienia diagnozy neurolog może konsultować się z lekarzem neurologiem i posiłkować wynikami badań mózgu. Po zdiagnozowaniu problemu, neurolog opracowuje plan ćwiczeń, których celem jest kształtowanie i poprawa funkcji mowy.

Kim zajmuje się neurologopeda?

Neurologopedia w Centrum Ochrony Zdrowia Sanitatis oferuje pomoc wielu grupom odbiorców. Świadczymy terapię dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Nasi Klienci to osoby z wadami wymowy pochodzenia neurologicznego. Do naszego centrum zgłaszają się często osoby pragnące zminimalizować skutki doznanych urazów lub schorzeń mózgu. Dużą grupę Klientów stanowią dzieci w różnymi zaburzeniami lub opóźnieniem rozwoju mowy.

Kiedy warto udać się do neurologopedy?

Istnieje cała gama schorzeń i zaburzeń układu nerwowego lub aparatu mowy, które powinny skłaniać do udania się do neurologopedy. Warto umówić się na wizytę w przypadku wystąpienia takich problemów, jak:

 • opóźniony rozwój mowy – niepojawienie się pierwszych słów w okolicach ósmego miesiąca życia, niewielki zasób słów względem rówieśników;
 • dysleksja rozwojowa - dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dysgrafia;
 • wady wymowy u dzieci i dorosłych - zniekształcanie słów lub poszczególnych głosek;
 • zaburzenia kontroli nad górną częścią układu pokarmowego, w tym zaburzenia połykania, gryzienia, żucia pokarmów, ślinienie się, stałe oddychanie przez usta lub otwieranie buzi;
 • odmawianie przyjmowania pokarmów o niektórych konsystencjach;
 • brak reakcji na swoje imię lub wypowiedzi interlokutora;
 • dysartria – zaburzenia pracy mięśni żuchwy, języka, twarzy, gardła;
 • wystąpienie czynników ryzyka w trakcie ciąży lub porodu;
 • niepłynność mówienia – jąkanie się, powtarzanie sylab; prawdopodobieństwo obciążenia genetycznego zaburzeniami mowy – pojawia się w sytuacji, gdy w historii rodziny występowały przypadki jąkania się lub zaburzeń układu nerwowego;

Neurologopeda a logopeda

Neurologopedia to specjalizacja logopedii. Logopeda zajmuje się genezą, diagnostyką, profilaktyką i terapią zaburzeń mowy. Doskonali mowę dorosłych i dzieci lub też pomaga przywrócić ją lub nauczyć jej w przypadku jej braku lub utraty. Nierzadko świadczy pomoc osobom zdrowym, na przykład aktorom czy lektorom pragnącym poprawić swoje umiejętności.

Zainteresowania neurologopedy koncentrują się z kolei głównie na osobach z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Neurologopeda dokonuje diagnozy i terapii zaburzeń komunikacyjnych spowodowanych urazami i dysfunkcjami o charakterze neuronalnym.

Jak przygotować się do wizyty u neurologopedy?

Do wizyty u neurologopedy warto się przygotować. Możesz w ten sposób przyspieszyć dokonanie diagnozy i rozpoczęcie odpowiedniej terapii. Działania, które warto podjąć przed konsultacją z neurologopedą to przede wszystkim:

 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji – książeczki zdrowia, wyników badań słuchu i badań neurologicznych, wypisów ze szpitali (na przykład w sytuacji, gdy miały miejsce operacje aparatu mowy);
 • zabranie ze sobą aparatu słuchowego lub okularów, jeśli ich stosowanie zostało zalecone przez lekarza;
 • sporządzenie listy niepokojących Cię objawów i pytań, które chciałbyś zadać.

Jeśli wybierasz się do neurologopedy z dzieckiem, warto zabrać ze sobą również dokumentację przebiegu ciąży i porodu. Weź ze sobą również ulubioną zabawkę dziecka oraz butelkę lub inne narzędzie, którym je karmisz lub które najczęściej wkłada do ust. Zaobserwuj, czy śpi stale z otwartą buzią.

Jeśli pomocy neurologopedy wymaga osoba dorosła, na konsultację powinna z nią przyjść osoba, z którą przebywa ona najczęściej.

Jak przebiega badanie diagnostyczne u neurologopedy?

W celu dokonania diagnozy neurologopeda bada aparat mowy i funkcjonowanie mięśni twarzy w jego okolicach. Może też sprawdzać sposób gryzienia, żucia, ssania, połykania i oddychania, zwłaszcza u dzieci. W przypadku niemowląt bada też odruchy oralne i czynności głużenia lub gaworzenia.

U starszych dzieci i dorosłych bierze również pod uwagę stopień rozwoju kompetencji językowych i społecznych. Neurolog może poprosić o powtarzanie, przeczytanie, nazywanie przedmiotów lub napisanie czegoś. Może również poprosić o opowiedzenie historii lub uczestniczenie w dialogu.

W badaniach i diagnostyce dzieci neorologopeda często korzysta z przyniesionych przez rodziców ulubionych zabawek dziecka.

W celu dokonania poprawnej diagnozy analizuje się również dostępną dokumentację medyczną. Jeśli Klient nie został przebadany medycznie, neurologopeda zaleca wykonanie odpowiednich badań specjalistycznych.

Dlaczego warto wybrać się do neurologopedy jak najszybciej?

Czas stanowi istotny czynnik w terapii zaburzeń mowy zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Warto rozpocząć terapię jak najszybciej. Im wcześniej zaczyna się ćwiczyć, tym szybciej mają szansę powstać lub odbudować się połączenia nerwowe. Rozpoczynając pracę z neurologopedą bezpośrednio po udarze lub urazie mózgu, zapobiegamy utworzeniu się nieprawidłowych nawyków kompensujących upośledzone funkcje.

Neurologopeda Oborniki Wlkp. – uzyskaj fachową pomoc w leczeniu zaburzeń mowy

Neurologopeda w Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis świadczy specjalistyczną pomoc w odzyskiwaniu i rozwoju funkcji mowy. Jeśli Ty, Twoje dziecko lub ktoś z Twoich bliskich wykazuje oznaki zaburzenia mowy, zgłoście się do nas po fachową pomoc. Pomóż sobie lub bliskiej Ci osobie odzyskać radość z efektywnej komunikacji. Zadbaj o prawidłowy rozwój mowy Twojego dziecka. Skontaktuj się z nami i umów na pierwszą wizytę.

W naszej Poradni neurologopedią zajmuje się:
Dyplomowany specjalista neurologopedii

Pediatria to zawiła i skomplikowana gałąź medycyny, obejmująca opiekę nad dzieckiem zdrowym, w tym  profilaktykę, bilanse zdrowia, jak i diagnostykę oraz leczenie ostrych i przewlekłych chorób wieku dziecięcego.

Pediatrzy opiekują się dziećmi od 0 do 18 roku życia, jednak niekiedy również, często na prośbę rodziców, starszymi pacjentami, zwykle z chorobami przewlekłymi.

Zróżnicowana pula pacjentów wymaga specjalnego podejścia, umiejętności stworzenia atmosfery spokoju, szybkiego oswojenia z odmiennymi i stresogennymi warunkami w gabinecie lekarza. Dlatego wybierają ja ci, którzy lubią dzieci i potrafią z nimi współpracować.

Szeroki zakres działań, obejmujący fachową ocenę stanu zdrowia, wykrycie subtelnych objawów choroby w grupie pacjentów, którzy nie zawsze potrafią zwerbalizować swoje dolegliwości, wymaga uwagi, umiejętności obserwacji, szerokiej wiedzy oraz dużego doświadczenia.

Pediatrzy zajmują się chorobami najczęstszymi w okresie rozwoju: układu oddechowego (infekcje, astma oskrzelowa), pokarmowego (biegunki, bóle brzucha, alergie), układu moczowego (zakażenia, wady), jak i rzadszymi: zaburzeniami endokrynologicznymi, chorobami reumatycznymi, metabolicznymi, czy chorobami układu krążenia. Współpracują z pediatrami, którzy po skończeniu specjalności ogólnej, wybrali dodatkową specjalizację szczegółową, jak: neurologia, gastroenterologia, pulmonologia dziecięca etc.

W naszej Poradni Pediatrią zajmuje się:

Dr Dagmara Karolewska
Lek. med. specjalista pediatrii

Seksuologia jest dziedziną z pogranicza medycyny i psychologii. Trudności w funkcjonowaniu seksualnym często wymagają pomocy lekarzy i zastosowania farmakoterapii. Równie ważne i skuteczne okazuje się specjalistyczne oddziaływanie psychologiczne.

Pierwsze spotkania z psychologiem pracującym w obszarze seksuologii mają charakter konsultacji. Psycholog zbiera dokładny wywiad seksuologiczny, dotyczący zgłaszanych trudności, funkcjonowania seksualnego, ogólnego funkcjonowania i stanu zdrowia a także rozwoju seksualnego.

Do najczęściej zgłaszanych trudności w funkcjonowaniu seksualnym należą m. in.:

 • zaburzenia związane z realizacją seksualną, zaburzenia erekcji i podniecenia, wytrysku, orgazmu
 • trudności związane z funkcjonowaniem w relacji seksualnej (trudność z nawiązywaniem relacji, z komunikowaniem własnych potrzeb seksualnych, z zaufaniem, po zdradzie)
 • trudności związane z niepewnością co do własnej orientacji seksualnej, z akceptacją i ujaw-nianiem

Utrata radości z seksu, lęk przed podjęciem relacji seksualnej, brak poczucia atrakcyjności seksualnej, wszystko co utrudnia satysfakcję z życia seksualnego może być obszarem do konsultacji ze specjalistą. Dzięki odpowiedniej diagnozie psycholog może zaproponować odpowiednie oddziaływanie terapeutyczne, psychoedukacyjne lub - jeśli zachodzi taka konieczność - zasugerować konsultację z innym specjalistą (urologiem, ginekologiem, neurologiem, itp.).

W naszej Poradni seksuologią zajmuje się:
Mgr Paulina Kopczyńska
Psycholog, absolwent studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej

EEG - nieinwazyjne badanie czynności bioelektrycznej mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie służy przede wszystkim diagnostyce padaczki. Jest jednak niezwykle użyteczne w różnicowaniu padaczki oraz diagnostyce takich chorób jak:

 • zaburzenia ruchowe niepadaczkowe
 • migrenowe bóle głowy
 • zaburzenia koncentracji i uwagi
 • zaburzenia pamięci
 • zespoły otępienne
 • choroby psychiatryczne
 • guzy i urazy mózgu
 • śpiączka
 • zaburzenia snu

Badanie może być wykonane z rejestracją video, co daje możliwość obserwowania czynności mózgu jednoczasowo z objawami u pacjenta, tym samym zwiększając czułość badania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku małych dzieci i niemowląt.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA EEG

Badanie jest wykonywane w pracowni EEG przez wyszkolonego technika.
Wykonuje się je w pozycji leżącej lub siedzącej, na wygodnym fotelu. Na głowę mocowane są elektrody w formie czepka, za pomocą żelu lub pasty.
W czasie badanie pacjent będzie poproszony o wykonywanie głębokich oddechów, zamknięcie lub otwarcie oczu, przed oczami pacjenta może także wielokrotnie błyskać lampa błyskowa.

Całość rutynowego badanie EEG trwa ok 20 minut, ale video - EEG trwa do godziny. Należy do tego dodać czas przygotowania do badanie około 20 min. Nierzadko badanie jest kontynuowane do zaśnięcia, tak by zarejestrować czynność mózgu w czasie snu. Niemowlęta mogą zasnąć przy karmieniu.

Badanie jest całkowicie bezbolesne!

Na wynik zwykle trzeba poczekać kilka dni, do czasu opisania badania przez wyszkolonego technika lub lekarza.

UWAGA!

Głowa powinna być dzień wcześniej umyta, bez żadnych żelów i balsamów.
Dorośli: jeżeli badanie ma być przeprowadzone w czasie snu, to pacjent powinien pozostawać przynajmniej 8 godzin bez picia napojów zawierających kofeiny oraz obudzić się wcześniej niż zazwyczaj.
Dzieci: jeżeli badanie ma być przeprowadzone w czasie snu, to powinny być obudzone wcześniej niż zazwyczaj. Nie mogą zasnąć w drodze na badanie EEG - w przeciwnym razie badanie nie będzie mogło być przeprowadzone. Byłoby wskazane, aby dzieci mogły zabrać ze sobą swoją ulubioną przytulankę, kocyk, książeczkę z bajkami, pozytywkę. Pacjenci nie powinni przybyć na badanie EEG na czczo!

W naszej Poradni badaniami EEG zajmują się:

Dr Dagmara Karolewska
Lek. med. specjalista neurologii dziecięcej.

Dr Anna Szkudlarska
Lek. med. specjalista neurologii.

Iwona Karasiewicz
Technik EEG.

Przeprowadza badania psychologiczno - diagnostyczne mające na celu ustalenie stopnia występujących zaburzeń w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Do zakresu tych badań wchodzą między innymi: badania sprawności intelektualnej, w tym ocena deficytów intelektualnych i stopnia degradacji intelektualnej oraz ocena stopnia upośledzenia umysłowego badania zaburzeń osobowości badania zaburzeń psychicznych badania zaburzeń nastroju badania zaburzeń lękowych badanie funkcjonowania w sytuacjach stresowych. Do badań diagnostycznych wykorzystuje się wystandaryzowane testy. Po przeprowadzonym badaniu wystawia się opinię psychologiczną. Powyższe badania psychologiczne między innymi wymagane są u osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, świadczenie rentowe ZUS, KRUS lub ubiegających się o uzyskanie pozwolenia na posiadanie broni, a także osoby kierowane przez lekarzy psychiatrów, neurologów.

W naszej Poradni psychologią kliniczną zajmuje się:
Mgr Marzena Perkowska
Psycholog kliniczny

Psychoterapia par to specyficzny rodzaj terapii skierowany do małżeństw bądź osób żyjących w związku partnerskim. Wywodzi się ona z tzw. psychoterapii systemowej, gdzie leczeniem objęta jest nie jednostka, ale cały system, a więc grupa rodzinna. Podstawową różnicę miedzy psychoterapią indywidualną a psychoterapią par stanowi podmiot leczenia: tutaj pacjentem jest para, a uwaga skierowana jest przede wszystkim na problemy dotyczące relacji między żoną a mężem czy partnerką a partnerem zaś zdecydowanie mniej na trudności indywidualne poszczególnych osób. Mniej czasu poświęca się też na rozważanie źródeł problemów skupiając się raczej na ich przezwyciężaniu, szukaniu mocnych stron związku i nowych, bardziej satysfakcjonujących sposobów komunikacji. Sesje psychoterapii par prowadzone są przez jednego lub czasami dwóch terapeutów, są dłuższe i zazwyczaj rzadsze niż w psychoterapii indywidualnej (mogą trwać jednorazowo od 75 min do 1,5h i odbywać się na przykład raz na dwa tygodnie). Zazwyczaj psychoterapia par składa się z kilku lub kilkunastu sesji, a więc w przybliżeniu może trwać od 2 do 5 miesięcy.

 

Psychiatria dziecięca to gałąź medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych występujących u dzieci i młodzieży. Jest rozległą dziedziną, w której oprócz podstawowych wyzwań psychiatrii, lekarz musi brać pod uwagę dynamiczny, ciągle rozwijający się organizm dziecka.

Psychiatrzy dziecięcy w Polsce stanowią bardzo wąskie grono specjalistów. Ponadto mimo rosnącego zapotrzebowania na leczenie psychiatryczne osób niepełnoletnich, likwiduje się przeznaczone dla nich oddziały szpitalne.

W tej sytuacji najlepszym źródłem pomocy staje się psychiatra dziecięcy przyjmujący w prywatnej poradni. Pomoże on Twojemu dziecku powrócić do równowagi psychicznej oraz wesprze rodzinę, w której dziecko funkcjonuje.

Dowiedz się, od czego jest psychiatra dziecięcy i kiedy warto zwrócić się do niego po pomoc. Sprawdź, jakie symptomy zwiastują dolegliwości psychiczne i dlaczego tak ważne jest, by reagować wcześnie. Dowiedz się też, jak przygotować się do pierwszej wizyty.

Co robi psychiatra dziecięcy?

Psychiatra dziecięcy jest lekarzem specjalistą zajmującym się diagnozowaniem i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Jego wiedza na temat chorób psychicznych pokrywa się w dużej mierze z wiedzą psychologa, jednak tylko psychiatra może wdrożyć farmakoterapię lub skierować pacjenta na specjalistyczne badania.

Psychiatra dziecięcy ma również szeroką wiedzę ogólną z dziedziny medycyny. Dzięki temu jest w stanie dostrzec ewentualne powiązania między zaburzeniami psychicznymi a somatycznymi. Może zatem zlecić szereg specjalistycznych badań medycznych, w tym EEG, RMI czy CT. W ten sposób jest w stanie wykluczyć lub stwierdzić wystąpienie zmian w układzie nerwowym, które mogą być przyczyną niektórych zaburzeń.

Psychiatra dziecięcy obejmuje swoją opieką nie tylko młodych pacjentów, ale i ich środowisko. Oznacza to, że może zlecić psychoterapię całej rodziny lub grupy, na przykład klasy.

Psychiatra dla dzieci, psychiatra dla młodzieży – jakie zaburzenia psychiczne leczy psychiatra dziecięcy?

Psychiatra dzieci i młodzieży diagnozuje i leczy wiele rodzajów zaburzeń psychicznych, jakie dotykają najmłodszych pacjentów. W ramach pomocy ambulatoryjnej i szpitalnej psychiatria dzieci i młodzieży zajmuje się takimi problemami jak:

 • zaburzenia nastroju u dzieci, na przykład depresja,
 • zaburzenia lękowe u dzieci,
 • zaburzenia zachowania u dzieci,
 • dziecięce zaburzenie dezintegracyjne,
 • ADHD,
 • nerwice,
 • upośledzenie umysłowe,
 • zespół Retta,
 • zespół łamliwego chromosomu X,
 • całościowe zaburzenia rozwoju (na przykład autyzm, zespół Aspergera),
 • psychozy, takie jak schizofrenia,
 • uzależnienia od substancji,
 • zaburzenia opozycyjno-buntownicze,
 • zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja czy bulimia.

Kiedy z dzieckiem do psychiatry – jakie symptomy i zachowania powinny Cię zaniepokoić?

Zaburzenia psychiczne mogą objawiać się na wiele sposobów. Zwłaszcza w wieku nastoletnim odbiegające od normy zachowania mogą mylnie zostać przypisane specyfice dojrzewania. Czasem trudno jest rozróżnić zachowania mieszczące się w normie od zaburzonych, dlatego w razie wątpliwości warto zwrócić się do psychiatry. Zachowania dzieci i młodzieży, które mogą budzić zaniepokojenie i wymagać interwencji psychiatry to między innymi:

 • nadmierna ruchliwość, nadaktywność, nieumiejętność skoncentrowania uwagi na dłużej, impulsywność, agresja;
 • zachowania obsesyjne dezorganizujące normalną aktywność dziecka, na przykład pedantyczne układanie zabawek czy wielokrotne mycie rąk;
 • stany lękowe, apatia, utrata zainteresowania sprawami dotychczas dla dziecka istotnymi, problemy z nauką, pamięcią i koncentracją, zaburzenia snu;
 • trwałe obniżenie nastroju, alienacja, poczucie izolacji, brak umiejętności społecznych, brak zaufania do ludzi, poczucie bezradności;
 • dziwaczne zachowania, słyszenie głosów lub innych niewystępujących dźwięków, mimika niedostosowana do sytuacji, skargi na odczuwanie bodźców węchowych, smakowych lub wzrokowych, których istnienia nie potwierdzają osoby z otoczenia pacjenta;
 • zachowania wskazujące na odbieganie dziecka od normy rozwojowej dla jego przedziału wiekowego, na przykład opóźniony rozwój mowy, obniżone umiejętności adaptacyjne i społeczne, zaburzony rozwój intelektualny;
 • utrzymujące się zmiany zachowania, w tym stany lękowe, po przeżytych traumatycznych doświadczeniach;
 • częste skargi na dolegliwości bólowe lub dysfunkcje narządów mimo wykluczenia przez lekarzy jakichkolwiek zmian chorobowych w ramach przeprowadzonych badań;
 • nieadekwatna do sytuacji agresja wobec innych lub agresja wobec siebie, samookaleczenia, próby samobójcze, inne zachowania autodestrukcyjne;
 • utrzymujące się moczenie nocne, niekontrolowane defekacje;
 • zachowania wskazujące na zaburzenia seksualne, niebędące elementami zabaw, na przykład długotrwała identyfikacja z płcią przeciwną;
 • zachowania mogące wskazywać na wykorzystanie seksualne dziecka, na przykład ;
 • zachowania mogące wskazywać na uzależnienia od internetu, gier komputerowych, telefonu;
 • symptomy uzależnienia od alkoholu, leków, substancji wziewnych, objawy zażywania dopalaczy;
 • zachowania mogące wskazywać na zażywanie narkotyków – kradzieże pieniędzy, częste kłamstwa, nagłe zainteresowanie chemią i lekami, połączone z izolacją społeczną, drażliwością, zaburzeniami rytmu snu i czuwania, oraz innymi objawami charakterystycznymi dla zażywania danej substancji.

Dziecko u psychiatry – dlaczego warto reagować wcześnie?

Rodzice lub opiekunowie często niepotrzebnie wzbraniają się przed wizytą u psychiatry, obawiając się stygmatyzacji dziecka. Jest to postępowanie bardzo szkodliwe dla samego młodego człowieka, któremu należy się odpowiednia opieka medyczna. Wiele wcześnie wykrytych schorzeń i zaburzeń psychicznych można wyleczyć całkowicie, znacznie podnosząc jakość życia chorego i jego rodziny. Nie należy zwlekać z wizytą u psychiatry, gdyż jest to jednoznaczne z zamykaniem dziecku drogi do wyzdrowienia.

Warto rozpocząć leczenie jak najszybciej, gdyż nasilające się objawy depresyjne czy psychotyczne mogą pchnąć dziecko nawet do samobójstwa lub wyrządzenia innej krzywdy sobie lub innym. Leczenie trzeba rozpocząć jak najszybciej również wtedy, jeśli dziecko cierpi z powodu uzależnienia od substancji. Pogłębiające się uzależnienie może bowiem doprowadzić do nieodwracalnego wyniszczenia organizmu.

Leczenie z zastosowaniem leków najnowszej generacji pozwala osiągnąć bardzo dobre rezultaty, zwłaszcza w połączeniu z psychoterapią.

Psychiatra dziecięcy – jakim badaniom może poddać Twoje dziecko?

Psychiatra dziecięcy może zlecić wykonanie ogólnych lub specjalistycznych badań. Mogą one okazać się niezbędne dla dokonania diagnozy lub monitorowania postępów w leczeniu. Niektóre z nich pozwalają wykluczyć choroby somatyczne mogące mieć wpływ na diagnozę choroby. Badania, jakie zlecić może psychiatra dziecięcy to między innymi:

 • EEG (elektroencefalografia),
 • EKG (elektrokardiografia),
 • TK (tomografia komputerowa),
 • MRI (rezonans magnetyczny),
 • badanie narządu słuchu, wzroku lub węchu,
 • badania krwi,
 • badania moczu.

Psychiatra dziecięcy Oborniki Wlkp. - jak się przygotować do wizyty u psychiatry?

Zanim przyjdziesz z dzieckiem na wizytę do psychiatry, warto odpowiednio się do niej przygotować. W pierwszej kolejności lekarz będzie chciał przeprowadzić z Wami szczegółowy wywiad. Ważne jest, aby dostarczyć mu jak najbardziej rzetelnych i dokładnych informacji. Aby w trakcie rozmowy pod wpływem emocji nie zapomnieć istotnych faktów, możesz sporządzić ich listę, choć nie jest to konieczne. Informacje, które są istotne dla rozpoznania zaburzenia to między innymi:

 • wystąpienie chorób psychicznych w historii rodziny,
 • niepokojące zachowania dziecka, ich częstotliwość i okoliczności, w których się pojawiają,
 • moment, w którym zauważyłeś pierwsze objawy,
 • przebieg ciąży i porodu,
 • przebieg rozwoju dziecka od momentu urodzenia, w tym historia chorób i badań poparta książeczką zdrowia dziecka,
 • wyniki ostatnich badań laboratoryjnych oraz dotychczas przeprowadzonych badań i opinii lekarzy, pedagogów i psychologów.

Pamiętaj, że na pierwszą wizytę dziecko powinno przyjść z obojgiem rodziców lub opiekunów.

Psychiatra dla dzieci - jak wygląda leczenie psychiatryczne w Sanitatis?

Leczenie psychiatryczne młodego pacjenta w Sanitatis rozpoczyna się od wizyty u psychiatry dziecięcego. Najczęściej do zdiagnozowania i leczenia zaburzenia potrzebne są kolejne wizyty, których częstotliwość zależy od stanu pacjenta i przebiegu zaburzenia i leczenia. Lekarz psychiatra dla dzieci i młodzieży przeprowadza wywiad z dzieckiem i jego opiekunami, przepisuje leki i kieruje na specjalistyczne badania. Leczenie psychiatryczne w naszym centrum przebiega kompleksowo. Psychiatra dziecięcy współpracuje z całym zespołem specjalistów psychologii, neurologii, seksuologii i wielu innych dziedzin.

Ile kosztuje wizyta u psychiatry dziecięcego w Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis?

Wizyta u psychiatry dziecięcego w Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis to koszt rzędu 150 złotych. Badania specjalistyczne, które lekarz może zlecić, objęte są odrębnym cennikiem. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy lekarz z ważnych powodów odwołuje w danym dniu wizytę, przyjmuje on pacjenta w najbliższym dostępnym terminie bezpłatnie.

Psychiatra dzieci i młodzieży w Sanitatis – pomóż dziecku odzyskać równowagę psychiczną

Psychiatria dzieci i młodzieży to w Polsce gałąź medycyny, w której coraz trudniej o dostęp do dobrego specjalisty. Mimo rosnącego zapotrzebowania oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży są likwidowane. W Sanitatis świadczymy fachowe konsultacje i leczenie psychiatryczne dla najmłodszych pacjentów. Postaw na psychiatrę dziecięcego, który pomoże Twojemu dziecku pokonać trudności rozwojowe. Skontaktuj się z nami i umów na pierwszą wizytę w naszym gabinecie.

W naszej Poradni psychiatrią dziecięcą zajmuje się:
Dr Piotr Sibilski
Lek. med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży.

WIĘCEJ WPISÓW

Placówki prowadzą politykę bezpieczeństwa informacji dotyczących danych osobowych pacjentów.

Poradnie są Podmiotami Leczniczymi wpisanymi do Wojewódzkiego Rejestru Podmiotów Leczniczych.

Polityka prywatności (plik pdf)

© 2019 wszelkie prawa zastrzeżone

Poradnia Oborniki

ul. Piłsudskiego 64,
64-600 Oborniki
602 626 000
poradnia@sanitatis.com.pl

Poradnia Przeźmierowo

ul. Rynkowa 73B,
62-081 Przeźmierowo
662 092 100
poradnia1@sanitatis.com.pl