Seksuologia jest dziedziną z pogranicza medycyny i psychologii. Trudności w funkcjonowaniu seksualnym często wymagają pomocy lekarzy i zastosowania farmakoterapii. Równie ważne i skuteczne okazuje się specjalistyczne oddziaływanie psychologiczne.

Pierwsze spotkania z psychologiem pracującym w obszarze seksuologii mają charakter konsultacji. Psycholog zbiera dokładny wywiad seksuologiczny, dotyczący zgłaszanych trudności, funkcjonowania seksualnego, ogólnego funkcjonowania i stanu zdrowia a także rozwoju seksualnego.

Do najczęściej zgłaszanych trudności w funkcjonowaniu seksualnym należą m. in.:

  • zaburzenia związane z realizacją seksualną, zaburzenia erekcji i podniecenia, wytrysku, orgazmu
  • trudności związane z funkcjonowaniem w relacji seksualnej (trudność z nawiązywaniem relacji, z komunikowaniem własnych potrzeb seksualnych, z zaufaniem, po zdradzie)
  • trudności związane z niepewnością co do własnej orientacji seksualnej, z akceptacją i ujaw-nianiem

Utrata radości z seksu, lęk przed podjęciem relacji seksualnej, brak poczucia atrakcyjności seksualnej, wszystko co utrudnia satysfakcję z życia seksualnego może być obszarem do konsultacji ze specjalistą. Dzięki odpowiedniej diagnozie psycholog może zaproponować odpowiednie oddziaływanie terapeutyczne, psychoedukacyjne lub - jeśli zachodzi taka konieczność - zasugerować konsultację z innym specjalistą (urologiem, ginekologiem, neurologiem, itp.).

W naszej Poradni seksuologią zajmuje się:
Mgr Paulina Kopczyńska
Psycholog, absolwent studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej