Psychoterapia uzależnień to jeden ze skutecznych sposobów leczenia uzależnień.

Skierowana jest do osób mających problem z:

  • kontrolowaniem ilości wypitego alkoholu i częstotliwości picia, jak również z używaniem innych środków psychoaktywnych, takich jak narkotyki oraz leki (najczęściej środki nasenne i uspokajające i tzw. dopalacze)
  • niekontrolowanym zachowaniem, takim jak nałogowy hazard, zakupoholizm, seksoholizm itp.

Cechą wspólną tych trudności jest to, że – po pierwsze - osoba uzależniona z czasem zwiększa dawki oraz  częstotliwość spożywania danej substancji, czy też zakres kompulsywnych zachowań i stopniowo zaczyna tracić nad nimi kontrolę. W przypadku alkoholu czy narkotyków mówimy o zwiększonej tolerancji na daną substancję, a np. w przypadku hazardu zwiększają się przegrane i długi. Po drugie - zarówno używanie substancji jak i kompulsywne zachowania służą temu samemu celowi: początkowo są lekarstwem na stres, zmęczenie, zmartwienie i monotonię życia,  ale z czasem, przez swoje szkodliwe następstwa dla zdrowia, relacji rodzinnych, finansów itp. zaczynają być przyczyną bardzo silnych i nieprzyjemnych uczuć winy, wstydu, strachu i złości, które z kolei motywują osobę uzależnioną do szukania ulgi, jaką da alkohol, narkotyk czy iluzja wygranej. Tak powstaje błędne koło nałogowej regulacji uczuć, gdzie każdy stan emocjonalny automatycznie zamienia się w silną potrzebę oddania się nałogowi.

Uzależnienie uznaje się za przewlekłą, postępującą i śmiertelną chorobę, której przy obecnym stanie wiedzy medycznej nie można wyleczyć. Można natomiast powstrzymać jej dalszy rozwój, radzić sobie z jej skutkami oraz zapobiegać nawrotom. W Polsce najczęściej stosuje się kilkuetapową terapię indywidualną i grupową, podczas której pacjent uczy się rozumieć i akceptować swoją chorobę, przyswaja metody radzenia sobie z potrzebą picia, zażywania lub zachowania w określony sposób, rozpoznaje rozmiary szkód spowodowanych przez swoje uzależnienie i je naprawia, a także rozwija umiejętności bycia w zdrowych relacjach z ludźmi. 

Psychoterapia współuzależnienia przeznaczona jest dla rodzin osób uzależnionych, które cierpią w wyniku destrukcji wywołanej nałogowymi zachowaniami i zazwyczaj wpadają w spiralę kontrolowania i ratowania osoby uzależnionej; same  przy tym przeżywają liczne problemy emocjonalne.

W naszej Poradni psychoterapią uzależnień zajmuje się:
Mgr Agata Rogacka
psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.