Przeprowadza badania psychologiczno - diagnostyczne mające na celu ustalenie stopnia występujących zaburzeń w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Do zakresu tych badań wchodzą między innymi: badania sprawności intelektualnej, w tym ocena deficytów intelektualnych i stopnia degradacji intelektualnej oraz ocena stopnia upośledzenia umysłowego badania zaburzeń osobowości badania zaburzeń psychicznych badania zaburzeń nastroju badania zaburzeń lękowych badanie funkcjonowania w sytuacjach stresowych. Do badań diagnostycznych wykorzystuje się wystandaryzowane testy. Po przeprowadzonym badaniu wystawia się opinię psychologiczną. Powyższe badania psychologiczne między innymi wymagane są u osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, świadczenie rentowe ZUS, KRUS lub ubiegających się o uzyskanie pozwolenia na posiadanie broni, a także osoby kierowane przez lekarzy psychiatrów, neurologów.

W naszej Poradni psychologią kliniczną zajmuje się:
Mgr Marzena Perkowska
Psycholog kliniczny