Praca terapeutyczna z rodzicami

Jednym z obszarów, w którym znajduje zastosowanie terapia poznawczo-behawioralna jest pomoc rodzicom we wspieraniu rozwoju ich dzieci i skutecznym radzeniu sobie z pojawiającymi się problemami wychowawczymi.

Dzieci w nieco inny sposób niż dorośli komunikują, że w ich życiu dzieje się coś trudnego. Kiedy na przykład czegoś się obawiają, kiedy coś je smuci, mogą unikać danej sytuacji/osoby, ale również buntować się, wściekać czy robić opiekunom „na złość”. Trudności w dłuższym skupieniu się na lekcjach i impulsywne głośne zachowanie mogą być wyrazem silnego napięcia i niepokoju, których dziecko nie potrafi wyrazić inaczej. Krzyk, agresja, pobudzenie mogą stanowić sposób na radzenie sobie ze złością i bezsilnością bądź być próbą przyciągnięcia uwagi opiekuna.

Dzieci poznają świat, uczą się o nim m.in. obserwując zachowanie najbliższych im osób w codziennych sytuacjach. Stopniowo przyjmują, jako własne sposoby opiekunów na wyrażanie emocji, radzenie sobie ze stresem czy funkcjonowanie w relacjach społecznych. Jeżeli na przykład rodzic, kiedy jest zdenerwowany, krzyczy, wybucha, reaguje agresją, jest duża szansa, że w taki sam sposób ze złością będzie radzić sobie jego dziecko.

Dla dzieci najważniejsze są uwaga, dostępność i akceptacja opiekuna. Responsywny, odzwierciedlający emocje, uważny rodzic to wielki zasób dla prawidłowego rozwoju psychobiologicznego dziecka, zaspokajania jego potrzeb (także emocjonalnych) i zbudowania bezpiecznego stylu przywiązania. To z kolei stanowi kapitał na całe późniejsze życie malucha.

Terapeuta na pierwszych spotkaniach zbiera wywiad dotyczący m.in. rozwoju dziecka, ważnych wydarzeń z jego życia, ewentualnych problemowych zachowań i aktualnej sytuacji domowej. Wspólnie z rodzicem przyglądają się stosowanym w rodzinie strategiom wychowawczym. Rozważają też, co może stanowić źródło określonych zachowań dziecka. Następnie razem ustalają cele do pracy i omawiają oczekiwania. Tworzony jest plan działań i możliwych do wprowadzenia zmian. Zdarza się także, że jednym z etapów dalszej terapii jest pomoc rodzicowi w poradzeniu sobie z jego własnymi trudnymi doświadczeniami, które rzutują obecnie na relację z dzieckiem. Spotkania z rodzicem łączy się, jeżeli jest to zasadne, z pracą z dzieckiem i/lub z systemem rodzinnym (mąż/żona, dziadkowie itp.). Co ważne, na pierwsze spotkanie z terapeutą rodzic zawsze przychodzi bez dziecka.

W naszej Poradni psychologią dziecięcą zajmują się:

Mgr Katarzyna Grześkowiak
Mgr Iwona Lechert

Mgr Agnieszka
Zawitowska
Mgr Katarzyna Drews
Mgr Kinga Żołnowska