Psychiatria to jedna ze specjalizacji medycznych, zajmująca się profilaktyką, diagnozowaniem oraz leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych.

Przykładami zaburzeń i chorób są:

  • zaburzenia nastroju –  są to najczęściej występujące w populacji choroby związane ze stanem psychicznym, takie jak depresja czy choroba afektywna dwubiegunowa
  • zaburzenia lękowe (nerwice) – zaburzenia lękowe uogólnione, zaburzenia lękowe z napadami paniki, zaburzenia depresyjno - lękowe, fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne (nerwica natręctw) 
  • zaburzenia związane z narażeniem na sytuacje stresowe – zaburzenia adaptacyjne, ostre reakcje na stres, zaburzenia stresowe pourazowe 
  • zaburzenia psychotyczne – czyli takie choroby jak schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia urojeniowe
  • zaburzenia snu - nieprawidłowa higiena snu, bezsenność, nadmierna senność
  • dolegliwości somatyczne występujące na podłożu zaburzeń psychicznych - zaburzenia psychosomatyczne
  • zaburzenia zachowania i emocji w przebiegu uzależnień – uzależnienie od alkoholu, środków uspokajających i nasennych, środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych

W wielu przypadkach, w celu objęcia pacjenta kompleksową terapią, wyżej wymienione zaburzenia i choroby leczy się łącząc farmakoterapię oraz psychoterapię.

W naszej Poradni psychiatrią zajmują się: