Psychiatria dziecięca to gałąź medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych występujących u dzieci i młodzieży. Jest rozległą dziedziną, w której oprócz podstawowych wyzwań psychiatrii, lekarz musi brać pod uwagę dynamiczny, ciągle rozwijający się organizm dziecka.

Psychiatrzy dziecięcy w Polsce stanowią bardzo wąskie grono specjalistów. Ponadto mimo rosnącego zapotrzebowania na leczenie psychiatryczne osób niepełnoletnich, likwiduje się przeznaczone dla nich oddziały szpitalne.

W tej sytuacji najlepszym źródłem pomocy staje się psychiatra dziecięcy przyjmujący w prywatnej poradni. Pomoże on Twojemu dziecku powrócić do równowagi psychicznej oraz wesprze rodzinę, w której dziecko funkcjonuje.

Dowiedz się, od czego jest psychiatra dziecięcy i kiedy warto zwrócić się do niego po pomoc. Sprawdź, jakie symptomy zwiastują dolegliwości psychiczne i dlaczego tak ważne jest, by reagować wcześnie. Dowiedz się też, jak przygotować się do pierwszej wizyty.

Co robi psychiatra dziecięcy?

Psychiatra dziecięcy jest lekarzem specjalistą zajmującym się diagnozowaniem i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Jego wiedza na temat chorób psychicznych pokrywa się w dużej mierze z wiedzą psychologa, jednak tylko psychiatra może wdrożyć farmakoterapię lub skierować pacjenta na specjalistyczne badania.

Psychiatra dziecięcy ma również szeroką wiedzę ogólną z dziedziny medycyny. Dzięki temu jest w stanie dostrzec ewentualne powiązania między zaburzeniami psychicznymi a somatycznymi. Może zatem zlecić szereg specjalistycznych badań medycznych, w tym EEG, RMI czy CT. W ten sposób jest w stanie wykluczyć lub stwierdzić wystąpienie zmian w układzie nerwowym, które mogą być przyczyną niektórych zaburzeń.

Psychiatra dziecięcy obejmuje swoją opieką nie tylko młodych pacjentów, ale i ich środowisko. Oznacza to, że może zlecić psychoterapię całej rodziny lub grupy, na przykład klasy.

Psychiatra dla dzieci, psychiatra dla młodzieży – jakie zaburzenia psychiczne leczy psychiatra dziecięcy?

Psychiatra dzieci i młodzieży diagnozuje i leczy wiele rodzajów zaburzeń psychicznych, jakie dotykają najmłodszych pacjentów. W ramach pomocy ambulatoryjnej i szpitalnej psychiatria dzieci i młodzieży zajmuje się takimi problemami jak:

 • zaburzenia nastroju u dzieci, na przykład depresja,
 • zaburzenia lękowe u dzieci,
 • zaburzenia zachowania u dzieci,
 • dziecięce zaburzenie dezintegracyjne,
 • ADHD,
 • nerwice,
 • upośledzenie umysłowe,
 • zespół Retta,
 • zespół łamliwego chromosomu X,
 • całościowe zaburzenia rozwoju (na przykład autyzm, zespół Aspergera),
 • psychozy, takie jak schizofrenia,
 • uzależnienia od substancji,
 • zaburzenia opozycyjno-buntownicze,
 • zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja czy bulimia.

Kiedy z dzieckiem do psychiatry – jakie symptomy i zachowania powinny Cię zaniepokoić?

Zaburzenia psychiczne mogą objawiać się na wiele sposobów. Zwłaszcza w wieku nastoletnim odbiegające od normy zachowania mogą mylnie zostać przypisane specyfice dojrzewania. Czasem trudno jest rozróżnić zachowania mieszczące się w normie od zaburzonych, dlatego w razie wątpliwości warto zwrócić się do psychiatry. Zachowania dzieci i młodzieży, które mogą budzić zaniepokojenie i wymagać interwencji psychiatry to między innymi:

 • nadmierna ruchliwość, nadaktywność, nieumiejętność skoncentrowania uwagi na dłużej, impulsywność, agresja;
 • zachowania obsesyjne dezorganizujące normalną aktywność dziecka, na przykład pedantyczne układanie zabawek czy wielokrotne mycie rąk;
 • stany lękowe, apatia, utrata zainteresowania sprawami dotychczas dla dziecka istotnymi, problemy z nauką, pamięcią i koncentracją, zaburzenia snu;
 • trwałe obniżenie nastroju, alienacja, poczucie izolacji, brak umiejętności społecznych, brak zaufania do ludzi, poczucie bezradności;
 • dziwaczne zachowania, słyszenie głosów lub innych niewystępujących dźwięków, mimika niedostosowana do sytuacji, skargi na odczuwanie bodźców węchowych, smakowych lub wzrokowych, których istnienia nie potwierdzają osoby z otoczenia pacjenta;
 • zachowania wskazujące na odbieganie dziecka od normy rozwojowej dla jego przedziału wiekowego, na przykład opóźniony rozwój mowy, obniżone umiejętności adaptacyjne i społeczne, zaburzony rozwój intelektualny;
 • utrzymujące się zmiany zachowania, w tym stany lękowe, po przeżytych traumatycznych doświadczeniach;
 • częste skargi na dolegliwości bólowe lub dysfunkcje narządów mimo wykluczenia przez lekarzy jakichkolwiek zmian chorobowych w ramach przeprowadzonych badań;
 • nieadekwatna do sytuacji agresja wobec innych lub agresja wobec siebie, samookaleczenia, próby samobójcze, inne zachowania autodestrukcyjne;
 • utrzymujące się moczenie nocne, niekontrolowane defekacje;
 • zachowania wskazujące na zaburzenia seksualne, niebędące elementami zabaw, na przykład długotrwała identyfikacja z płcią przeciwną;
 • zachowania mogące wskazywać na wykorzystanie seksualne dziecka, na przykład ;
 • zachowania mogące wskazywać na uzależnienia od internetu, gier komputerowych, telefonu;
 • symptomy uzależnienia od alkoholu, leków, substancji wziewnych, objawy zażywania dopalaczy;
 • zachowania mogące wskazywać na zażywanie narkotyków – kradzieże pieniędzy, częste kłamstwa, nagłe zainteresowanie chemią i lekami, połączone z izolacją społeczną, drażliwością, zaburzeniami rytmu snu i czuwania, oraz innymi objawami charakterystycznymi dla zażywania danej substancji.

Dziecko u psychiatry – dlaczego warto reagować wcześnie?

Rodzice lub opiekunowie często niepotrzebnie wzbraniają się przed wizytą u psychiatry, obawiając się stygmatyzacji dziecka. Jest to postępowanie bardzo szkodliwe dla samego młodego człowieka, któremu należy się odpowiednia opieka medyczna. Wiele wcześnie wykrytych schorzeń i zaburzeń psychicznych można wyleczyć całkowicie, znacznie podnosząc jakość życia chorego i jego rodziny. Nie należy zwlekać z wizytą u psychiatry, gdyż jest to jednoznaczne z zamykaniem dziecku drogi do wyzdrowienia.

Warto rozpocząć leczenie jak najszybciej, gdyż nasilające się objawy depresyjne czy psychotyczne mogą pchnąć dziecko nawet do samobójstwa lub wyrządzenia innej krzywdy sobie lub innym. Leczenie trzeba rozpocząć jak najszybciej również wtedy, jeśli dziecko cierpi z powodu uzależnienia od substancji. Pogłębiające się uzależnienie może bowiem doprowadzić do nieodwracalnego wyniszczenia organizmu.

Leczenie z zastosowaniem leków najnowszej generacji pozwala osiągnąć bardzo dobre rezultaty, zwłaszcza w połączeniu z psychoterapią.

Psychiatra dziecięcy – jakim badaniom może poddać Twoje dziecko?

Psychiatra dziecięcy może zlecić wykonanie ogólnych lub specjalistycznych badań. Mogą one okazać się niezbędne dla dokonania diagnozy lub monitorowania postępów w leczeniu. Niektóre z nich pozwalają wykluczyć choroby somatyczne mogące mieć wpływ na diagnozę choroby. Badania, jakie zlecić może psychiatra dziecięcy to między innymi:

 • EEG (elektroencefalografia),
 • EKG (elektrokardiografia),
 • TK (tomografia komputerowa),
 • MRI (rezonans magnetyczny),
 • badanie narządu słuchu, wzroku lub węchu,
 • badania krwi,
 • badania moczu.

Psychiatra dziecięcy Oborniki Wlkp. - jak się przygotować do wizyty u psychiatry?

Zanim przyjdziesz z dzieckiem na wizytę do psychiatry, warto odpowiednio się do niej przygotować. W pierwszej kolejności lekarz będzie chciał przeprowadzić z Wami szczegółowy wywiad. Ważne jest, aby dostarczyć mu jak najbardziej rzetelnych i dokładnych informacji. Aby w trakcie rozmowy pod wpływem emocji nie zapomnieć istotnych faktów, możesz sporządzić ich listę, choć nie jest to konieczne. Informacje, które są istotne dla rozpoznania zaburzenia to między innymi:

 • wystąpienie chorób psychicznych w historii rodziny,
 • niepokojące zachowania dziecka, ich częstotliwość i okoliczności, w których się pojawiają,
 • moment, w którym zauważyłeś pierwsze objawy,
 • przebieg ciąży i porodu,
 • przebieg rozwoju dziecka od momentu urodzenia, w tym historia chorób i badań poparta książeczką zdrowia dziecka,
 • wyniki ostatnich badań laboratoryjnych oraz dotychczas przeprowadzonych badań i opinii lekarzy, pedagogów i psychologów.

Pamiętaj, że na pierwszą wizytę dziecko powinno przyjść z obojgiem rodziców lub opiekunów.

Psychiatra dla dzieci - jak wygląda leczenie psychiatryczne w Sanitatis?

Leczenie psychiatryczne młodego pacjenta w Sanitatis rozpoczyna się od wizyty u psychiatry dziecięcego. Najczęściej do zdiagnozowania i leczenia zaburzenia potrzebne są kolejne wizyty, których częstotliwość zależy od stanu pacjenta i przebiegu zaburzenia i leczenia. Lekarz psychiatra dla dzieci i młodzieży przeprowadza wywiad z dzieckiem i jego opiekunami, przepisuje leki i kieruje na specjalistyczne badania. Leczenie psychiatryczne w naszym centrum przebiega kompleksowo. Psychiatra dziecięcy współpracuje z całym zespołem specjalistów psychologii, neurologii, seksuologii i wielu innych dziedzin.

Ile kosztuje wizyta u psychiatry dziecięcego w Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis?

Wizyta u psychiatry dziecięcego w Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis to koszt rzędu 150 złotych. Badania specjalistyczne, które lekarz może zlecić, objęte są odrębnym cennikiem. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy lekarz z ważnych powodów odwołuje w danym dniu wizytę, przyjmuje on pacjenta w najbliższym dostępnym terminie bezpłatnie.

Psychiatra dzieci i młodzieży w Sanitatis – pomóż dziecku odzyskać równowagę psychiczną

Psychiatria dzieci i młodzieży to w Polsce gałąź medycyny, w której coraz trudniej o dostęp do dobrego specjalisty. Mimo rosnącego zapotrzebowania oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży są likwidowane. W Sanitatis świadczymy fachowe konsultacje i leczenie psychiatryczne dla najmłodszych pacjentów. Postaw na psychiatrę dziecięcego, który pomoże Twojemu dziecku pokonać trudności rozwojowe. Skontaktuj się z nami i umów na pierwszą wizytę w naszym gabinecie.

W naszej Poradni psychiatrią dziecięcą zajmuje się:
Dr Piotr Sibilski
Lek. med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży.