Logopedia to nauka zajmująca się etiologią i patogenezą zaburzeń mowy, ich rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz usuwaniem. Interesuje się wychowaniem pod względem mowy, czuwaniem nad jej prawidłowym rozwojem i doskonaleniem oraz nauką mowy w przypadku jej braku lub utraty. Neurologopedia to specjalizacja logopedii, której tematem zainteresowań jest diagnoza i terapia różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno w przypadku dzieci jak i osób dorosłych.

Do najczęstszych zadań logopedy należą:

  • diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
  • terapia dzieci z dysleksją rozwojową (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz wczesne rozpoznawanie ryzyka wystąpienia dysleksji,
  • diagnoza i terapia wad wymowy dzieci i dorosłych,
  • zaburzenia połykania,
  • terapia mowy dzieci z dysartrią,
  • terapia dzieci z niepłynnością mówienia,
  • terapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu,
  • diagnoza i terapia afazji dzieci i dorosłych,
  • terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Bardzo ważnym zadaniem logopedy w naszej placówce jest także profilaktyka logopedyczna, która ma na celu nie tylko zapobieganie wadom wymowy czy opóźnionemu rozwojowi mowy, ale także wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, ryzyka wystąpienia dysleksji, itp.

W naszej Poradni neurologopedią zajmuje się:
Mgr Dorota Domagalska - Niedosik
Dyplomowany specjalista neurologopedii

Centrum Opieki Zdrowotnej SANITATIS

ul. Piłsudskiego 64
64-600 Oborniki Wlkp.
602-626-000
poradnia@sanitatis.com.pl