Jeśli obserwujesz u siebie lub u bliskiej Ci osoby objawy zaburzenia lub opóźnienia rozwoju mowy, umów się na wizytę u neurologopedy. W Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis w Obornikach Wielkopolskich świadczymy specjalistyczną pomoc neurologopedyczną dla dzieci i osób dorosłych. Trafią do nas osoby po udarach, wypadkach z uszkodzeniami mózgu czy osoby z zaburzeniami neurologicznymi. Sprawdź, czym zajmuje się neurologopeda oraz czym różni się on od logopedy. Dowiedz się też, jak wygląda badanie neurologopedyczne i jak przygotować się do wizyty.

Neurologopeda kto to jest?

Neurologopeda to specjalista dziedziny nauki zwanej neurologopedią. Neurologopeda jest zatem specjalistą zajmującym się problematyką wad wymowy i nieprawidłowego rozwoju mowy u dzieci i dorosłych. Posiada wiedzę z zakresu budowy mózgu i aparatu mowy oraz neuronalnych podstaw rozwoju, funkcjonowania i zaburzeń mowy.

Neurologopeda czym się zajmuje?

Neurologopeda zajmuje się diagnozowaniem, profilaktyką i korygowaniem wad wymowy u osób dorosłych i dzieci. Jego działania koncentrują się na badaniu nieprawidłowości funkcjonowania aparatu mowy wynikających z uszkodzeń mózgu. Neurologopeda diagnozuje zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym, które mogą pojawiać się na przykład po udarach lub urazach mózgu. W celu postawienia diagnozy neurolog może konsultować się z lekarzem neurologiem i posiłkować wynikami badań mózgu. Po zdiagnozowaniu problemu, neurolog opracowuje plan ćwiczeń, których celem jest kształtowanie i poprawa funkcji mowy.

Kim zajmuje się neurologopeda?

Neurologopedia w Centrum Ochrony Zdrowia Sanitatis oferuje pomoc wielu grupom odbiorców. Świadczymy terapię dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Nasi Klienci to osoby z wadami wymowy pochodzenia neurologicznego. Do naszego centrum zgłaszają się często osoby pragnące zminimalizować skutki doznanych urazów lub schorzeń mózgu. Dużą grupę Klientów stanowią dzieci w różnymi zaburzeniami lub opóźnieniem rozwoju mowy.

Kiedy warto udać się do neurologopedy?

Istnieje cała gama schorzeń i zaburzeń układu nerwowego lub aparatu mowy, które powinny skłaniać do udania się do neurologopedy. Warto umówić się na wizytę w przypadku wystąpienia takich problemów, jak:

 • opóźniony rozwój mowy – niepojawienie się pierwszych słów w okolicach ósmego miesiąca życia, niewielki zasób słów względem rówieśników;
 • dysleksja rozwojowa - dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dysgrafia;
 • wady wymowy u dzieci i dorosłych - zniekształcanie słów lub poszczególnych głosek;
 • zaburzenia kontroli nad górną częścią układu pokarmowego, w tym zaburzenia połykania, gryzienia, żucia pokarmów, ślinienie się, stałe oddychanie przez usta lub otwieranie buzi;
 • odmawianie przyjmowania pokarmów o niektórych konsystencjach;
 • brak reakcji na swoje imię lub wypowiedzi interlokutora;
 • dysartria – zaburzenia pracy mięśni żuchwy, języka, twarzy, gardła;
 • wystąpienie czynników ryzyka w trakcie ciąży lub porodu;
 • niepłynność mówienia – jąkanie się, powtarzanie sylab; prawdopodobieństwo obciążenia genetycznego zaburzeniami mowy – pojawia się w sytuacji, gdy w historii rodziny występowały przypadki jąkania się lub zaburzeń układu nerwowego;

Neurologopeda a logopeda

Neurologopedia to specjalizacja logopedii. Logopeda zajmuje się genezą, diagnostyką, profilaktyką i terapią zaburzeń mowy. Doskonali mowę dorosłych i dzieci lub też pomaga przywrócić ją lub nauczyć jej w przypadku jej braku lub utraty. Nierzadko świadczy pomoc osobom zdrowym, na przykład aktorom czy lektorom pragnącym poprawić swoje umiejętności.

Zainteresowania neurologopedy koncentrują się z kolei głównie na osobach z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Neurologopeda dokonuje diagnozy i terapii zaburzeń komunikacyjnych spowodowanych urazami i dysfunkcjami o charakterze neuronalnym.

Jak przygotować się do wizyty u neurologopedy?

Do wizyty u neurologopedy warto się przygotować. Możesz w ten sposób przyspieszyć dokonanie diagnozy i rozpoczęcie odpowiedniej terapii. Działania, które warto podjąć przed konsultacją z neurologopedą to przede wszystkim:

 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji – książeczki zdrowia, wyników badań słuchu i badań neurologicznych, wypisów ze szpitali (na przykład w sytuacji, gdy miały miejsce operacje aparatu mowy);
 • zabranie ze sobą aparatu słuchowego lub okularów, jeśli ich stosowanie zostało zalecone przez lekarza;
 • sporządzenie listy niepokojących Cię objawów i pytań, które chciałbyś zadać.

Jeśli wybierasz się do neurologopedy z dzieckiem, warto zabrać ze sobą również dokumentację przebiegu ciąży i porodu. Weź ze sobą również ulubioną zabawkę dziecka oraz butelkę lub inne narzędzie, którym je karmisz lub które najczęściej wkłada do ust. Zaobserwuj, czy śpi stale z otwartą buzią.

Jeśli pomocy neurologopedy wymaga osoba dorosła, na konsultację powinna z nią przyjść osoba, z którą przebywa ona najczęściej.

Jak przebiega badanie diagnostyczne u neurologopedy?

W celu dokonania diagnozy neurologopeda bada aparat mowy i funkcjonowanie mięśni twarzy w jego okolicach. Może też sprawdzać sposób gryzienia, żucia, ssania, połykania i oddychania, zwłaszcza u dzieci. W przypadku niemowląt bada też odruchy oralne i czynności głużenia lub gaworzenia.

U starszych dzieci i dorosłych bierze również pod uwagę stopień rozwoju kompetencji językowych i społecznych. Neurolog może poprosić o powtarzanie, przeczytanie, nazywanie przedmiotów lub napisanie czegoś. Może również poprosić o opowiedzenie historii lub uczestniczenie w dialogu.

W badaniach i diagnostyce dzieci neorologopeda często korzysta z przyniesionych przez rodziców ulubionych zabawek dziecka.

W celu dokonania poprawnej diagnozy analizuje się również dostępną dokumentację medyczną. Jeśli Klient nie został przebadany medycznie, neurologopeda zaleca wykonanie odpowiednich badań specjalistycznych.

Dlaczego warto wybrać się do neurologopedy jak najszybciej?

Czas stanowi istotny czynnik w terapii zaburzeń mowy zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Warto rozpocząć terapię jak najszybciej. Im wcześniej zaczyna się ćwiczyć, tym szybciej mają szansę powstać lub odbudować się połączenia nerwowe. Rozpoczynając pracę z neurologopedą bezpośrednio po udarze lub urazie mózgu, zapobiegamy utworzeniu się nieprawidłowych nawyków kompensujących upośledzone funkcje.

Neurologopeda Oborniki Wlkp. – uzyskaj fachową pomoc w leczeniu zaburzeń mowy

Neurologopeda w Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis świadczy specjalistyczną pomoc w odzyskiwaniu i rozwoju funkcji mowy. Jeśli Ty, Twoje dziecko lub ktoś z Twoich bliskich wykazuje oznaki zaburzenia mowy, zgłoście się do nas po fachową pomoc. Pomóż sobie lub bliskiej Ci osobie odzyskać radość z efektywnej komunikacji. Zadbaj o prawidłowy rozwój mowy Twojego dziecka. Skontaktuj się z nami i umów na pierwszą wizytę.

W naszej Poradni neurologopedią zajmuje się:
Dyplomowany specjalista neurologopedii