Neurolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób związanych z uszkodzeniem mózgu i rdzenia kręgowego, a także chorobami związanymi z uszkodzeniem nerwów obwodowych.


Najczęstsze przyczyny schorzeń neurologicznych:

 • Zaburzenia naczyniowe (udary, "wylewy")
 • Guzy 
 • Urazy 
 • Infekcje 
 • Zatrucia 
 • Wady genetyczne 
 • Choroby metaboliczne 

Objawy neurologiczne:

 • bóle 
 • zaburzenia czucia 
 • zaburzenia czynności ruchowych (osłabienie siły, ruchy mimowolne, drżenia, drgawki, kurcze mięśni, zaburzenia koordynacji ruchowej) 
 • zaburzenia przytomności, omdlenia, zaburzenia świadomości
 • zaburzenia pamięci 
 • zaburzenia słuchu (ubytki słuchu, szumy) 
 • zaburzenia widzenia (ubytki pola widzenia, podwójne widzenie) 
 • zawroty głowy 
 • zaburzenia snu 
 • zaburzenia zwieraczy (zaburzenia w oddawaniu moczu, stolca)

Choroby neurologiczne:

 • padaczka, omdlenia 
 • migrena i inne bóle głowy 
 • rwa kulszowa, barkowa i inne schorzenia kręgosłupa 
 • udary mózgu niedokrwienne, krwotoki mózgowe i zaburzenia krążenia mózgowego 
 • stany po urazach mózgu 
 • guzy mózgu 
 • przebyte zapalenia mózgu, rdzenia, opon mózgowo rdzeniowych 
 • stwardnienie rozsiane 
 • choroby otępienne (np. choroba Alzheimera) 
 • choroby zwyrodnieniowe (np. choroby Parkinsona, Huntingtona) 
 • miastenia, miopatie, miotonia 
 • polineuropatie