Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego - Oborniki

O traumie mówimy wtedy, kiedy osoba była narażona na konfrontację ze śmiercią, poważne obrażenia ciała lub zagrożenie wystąpienia takich obrażeń, nadużycie seksualne lub zagrożenie takiego nadużycia w jednej lub kilku sytuacjach.

Mężczyźni pomagają kobiecie wspiąć się na szczyt przeszkody. Są dla niej w tym momencie niezbędnym wsparciem.

Terapia poznawczo-behawioralna jest terapią o bardzo dobrze zbadanej i udokumentowanej skuteczności. Pomaga osobom zmagającym się m.in. z lękiem, smutkiem, poczuciem winy, złością, zmianami nastroju, niechcianymi myślami, natręctwami czy następstwami silnego stresu.

Udar mózgu

Pomimo coraz bardziej zaawansowanych metod diagnostycznych, możliwości leczenia oraz edukacji prozdrowotnej, udar mózgu pozostaje nadal główną przyczyną śmiertelności – trzecią - co do częstotliwości - przyczyną zgonu w populacji osób dorosłych wg Światowej Organizacji Zdrowia. Jest on również główną przyczyną trwałej niepełnosprawności osób dorosłych.

Psychoterapia grupowa

Źródeł dyskomfortu psychicznego oraz emocjonalnego człowieka dopatrywać się można w wielu czynnikach – wewnętrznych, związanych z jego stosunkiem do samego siebie oraz zewnętrznych – zakorzenionych w jego relacjach ze światem – jego rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami i dalszymi znajomymi. Czasami poziom tego dyskomfortu jest tak wysoki, że staje się to przyczyną cierpienia jednostki. Zarówno psychoterapia indywidualna, jak i psychoterapia grupowa jest jednym ze skutecznych sposobów służących poprawie jakości życia osoby doświadczającej tego rodzaju problemów.

WIĘCEJ WPISÓW

Placówki prowadzą politykę bezpieczeństwa informacji dotyczących danych osobowych pacjentów.

Poradnie są Podmiotami Leczniczymi wpisanymi do Wojewódzkiego Rejestru Podmiotów Leczniczych.

Polityka prywatności (plik pdf)

© 2019 wszelkie prawa zastrzeżone

Poradnia Oborniki

ul. Piłsudskiego 64,
64-600 Oborniki
602 626 000
poradnia@sanitatis.com.pl

Poradnia Przeźmierowo

ul. Rynkowa 73B,
62-081 Przeźmierowo
662 092 100
poradnia1@sanitatis.com.pl