We wrześniu br. współfinansowaliśmy wydanie komiksu dla dzieci i młodzieży pt. „Mocarz”.  Autorem komiksu jest Wojciech Stefaniec. Autentyczna treść i przemyślane ilustracje mają na celu zniechęcenie do zażywania narkotyków oraz uświadomienie szkodliwości dopalaczy.