Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Specjalizację zdobywał w Klinice Neurologii SPSK nr 2 ul. Przybyszewskiego w Poznaniu. Posiada doświadczenie kliniczne w neurologii zarówno w ramach pracy ostrodyżurowej w ramach SORu, O/Neurologii i O/Udarowego, jak i w ramach opieki ambulatoryjnej (Poradnia Neurologiczna). Jest badaczem (sub - investigator) w Ośrodku Badań Klinicznych nowych leków w Poznaniu. Wykonuje badania dopplerowskie (USG) tętnic szyjnych i kręgowych. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu neurologii klinicznej na Wydziale Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Uczestnik kursów doskonalących oraz konferencji naukowych polskich i zagranicznych. Diagnozuje i leczy całe spektrum zaburzeń neurologicznych u dorosłych.

Centrum Opieki Zdrowotnej SANITATIS

ul. Piłsudskiego 64
64-600 Oborniki Wlkp.
602-626-000
poradnia@sanitatis.com.pl