Neurolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób związanych z uszkodzeniem mózgu i rdzenia kręgowego, a także chorobami związanymi z uszkodzeniem nerwów obwodowych.

Neuropsychologia jest specjalizacją kliniczną zajmująca się badaniem związków między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem człowieka. Obszar oddziaływania neuropsychologa obejmuje diagnozę i terapię neuropsychologiczną i kierowany jest głównie do osób z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego.

Psychoterapia jest formą leczenia wszelkiego rodzaju zaburzeń i chorób psychicznych.

Psychoterapia uzależnień to jeden ze skutecznych sposobów leczenia uzależnień.

Centrum Opieki Zdrowotnej SANITATIS

ul. Piłsudskiego 64
64-600 Oborniki Wlkp.
602-626-000
poradnia@sanitatis.com.pl