Neuropsychologia jest specjalizacją kliniczną zajmująca się badaniem związków między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem człowieka. Obszar oddziaływania neuropsychologa obejmuje diagnozę i terapię neuropsychologiczną i kierowany jest głównie do osób z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego.

Diagnoza neuropsychologiczna stanowi analizę procesów poznawczych obejmujących pamięć, procesy uwagi, mowy, zdolności myślenia, organizacji wzrokowo - przestrzennej, funkcji wykonawczych oraz procesów emocjonalno -osobowościowych.

Uzyskany profil poznawczy stanowi podstawę diagnozy klinicznej i podjęcia oddziaływań rehabilitacji neuropsychologicznej w przypadku stwierdzenia dysfunkcji poznawczych.

Rehabilitacja neuropsychologiczna to działania terapeutyczne mające na celu redukcję objawów zaburzeń poznawczych i emocjonalnych. Obejmują one:

  • trening pamięci w przypadku chorych z zespołem amnestycznym, otępieniami
  • ćwiczenia koncentracji uwagi i funkcji wykonawczych
  • ćwiczenia funkcji wzrokowo-przestrzennych

 

Usługi neuropsychologiczne kierowane są dla pacjentów cierpiących na choroby i zaburzenia neurologicznie, takie jak:

  • udar mózgu
  • uraz czaszkowo-mózgowy
  • stan po operacji neurochirurgicznej (np. z powodu guzów mózgu)
  • choroby neurodegeneracyjne (choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane)

 

W naszej Poradni neuropsychologią zajmuje się:
Mgr Lucyna Baszkiewicz
Psycholog kliniczny, neuropsycholog.

Centrum Opieki Zdrowotnej SANITATIS

ul. Piłsudskiego 64
64-600 Oborniki Wlkp.
602-626-000
poradnia@sanitatis.com.pl